Zoekresultaten

61 resultaten voor keyword:melkveehouderij
61 resultaten voor keyword:melkveehouderij

Pagina 1 van 3

Grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven

Aantal grootvee-eenheden per hectare op melkveebedrijven in de jaren 2000, 2002, 2008 en 2011.

Cijfers

Melkveebedrijven richten zich meer op kernactiviteit

Melkveebedrijven gaan zich meer en meer richten op alleen melkvee. De grootte van de melkveestapel neemt toe, terwijl neventakken als schapen en varkens worden verkleind.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen

Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien blijft vrij stabiel

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 27 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de melkveebedrijven 830 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 2,2 procent...

Artikelen

Grotere veestapel: meer melkvee, biggen en kippen

Op 1 april 2014 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef vrijwel onveranderd.

Artikelen

Steeds minder melkveehouders houden veel jongvee

In 2009 waren er nog bijna 1,6 duizend melkveehouders die meer kalfjes en pinken hadden dan melkkoeien. Dit is 8 procent van de melkveehouders. In 2000 was dit nog 15 procent. Dit betekent dat...

Artikelen

Aantal runderen melkveebedrijven blijft gestaag stijgen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 29 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Meeste grond op melkveebedrijven

In 2013 hadden de ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven in Nederland 1,8 miljoen hectare cultuurgrond in gebruik. Hiervan was 54 procent in gebruik bij de melkveebedrijven en 30 procent bij de...

Artikelen

Schaalvergroting leidt niet tot minder koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen toegenomen

Artikelen

Hogere omzet biologische melkveebedrijven

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Artikelen

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen
Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien gestegen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 28 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Twee derde melkveebedrijven heeft bedrijfsopvolger

Bij bijna twee derde van de melkveebedrijven met een 55-plusser als bedrijfshoofd is er een opvolger beschikbaar. Hiermee is de animo om een melkveebedrijf over te nemen twee keer zo groot als bij...

Artikelen

Meer koeien en varkens

Op 1 april 2015 telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen. Dit is bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. Mede door de aanpassingen in het zuivelbeleid en...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Grote veehouderijbedrijven, 2011

Grote veehouderijbedrijven naar grootteklasse per provincie.

Cijfers

Monitor fosfaatreductiepakket

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Cijfers

Bedrijven met melkkoeien, 2021

Aantal bedrijven naar grootteklasse op basis van de grootvee-eenheid (GVE) en naar melkkoeien per hectare grasland, per provincie, 2021.

Cijfers