Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:melkveehouderij
45 resultaten voor keyword:melkveehouderij

Pagina 1 van 2

Mineralenbalans landbouw

Aanvoer, afvoer, emissie, depositie, belasting en overschot mineralen. Stikstof en fosfor.

Cijfers

Uitstoot landbouw lager dan in 1995, maar laatste jaren niet meer gedaald

De meeste landbouwemissies waren in 2021 lager dan in 1995, ondanks dat de landbouwproductie is gegroeid. De daling van broeikasgas- en stikstofemissies is de laatste jaren gestagneerd.

Artikelen

Opname stikstof uit veevoer vlakt af

In 2017 werd ruim 29 procent van de stikstof uit veevoer door het vee opgenomen en vastgelegd in producten als vlees, melk en eieren. Dieren zijn door de jaren steeds beter in staat geworden om...

Artikelen

Hogere omzet biologische melkveebedrijven

De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor.

Artikelen

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Inkomsten in de landbouw gestegen

De inkomsten in de landbouw per arbeidsjaar zijn in 2017 met ruim 20 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder

Artikelen

Factsheet Duurzame landbouw, 2000-2017*

Factsheet met de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van de verduurzaming in de Nederlandse landbouw.

Artikelen

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen

Schaalvergroting leidt niet tot minder koeien in de wei

Het percentage melkveebedrijven dat melkkoeien laat grazen toegenomen

Artikelen

Aantal runderen melkveebedrijven blijft gestaag stijgen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 29 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2016.

Artikelen

Schaalvergroting vleeskalverenbedrijven blijft doorgaan

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Rundveebedrijven: doorsnee bedrijf met helft toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal rundveebedrijven met 34 procent gedaald tot 23 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Daling fosfaatproductie ondanks toename veestapel

De fosfaatproductie door de landbouw kwam in 2016 uit op 175,2 miljoen kg

Artikelen

Minder koeien en meer geiten bij landbouwtelling

Nederland telde op 1 april 2017 ruim 4 miljoen runderen.

Artikelen

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen

Artikelen

Overschrijding fosfaatplafond daalt met 4,5 miljoen kg

De fosfaatproductie in dierlijke mest daalde in het eerste kwartaal van 2017

Artikelen

Melkveebedrijven: aantal melkkoeien gestegen

Vanaf 2000 is het aantal melkveebedrijven met 28 procent gedaald tot 17 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Fosfaatplafond overschreden door toename mestproductie

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2015 voor het eerst in ruim vijf jaar boven het door de EU vastgestelde fosfaatplafond gekomen. De productie groeide vorig jaar tot 176,3 miljoen kg...

Artikelen

Steeds grotere landbouwbedrijven

De schaalvergroting in de Nederlandse veehouderij zet zich verder door. Het aantal bedrijven dat melkkoeien, varkens en geiten houdt neemt af, terwijl het aantal grotere bedrijven toeneemt. Zo is het...

Artikelen

Meer koeien en varkens

Op 1 april 2015 telde Nederland ruim 4,1 miljoen runderen. Dit is bijna twee procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. Mede door de aanpassingen in het zuivelbeleid en...

Artikelen

Factsheet Melkveehouderij 1984-2014

Feiten en grafieken over de melkveehouderij in de periode 1984 tot en met 2014. In 1984 werd het melkquotum ingevoerd. In de jaren daarna verminderde het aantal bedrijven met melkkoeien in een rap...

Artikelen

Mest- en mineralenproductie, 2013

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de...

Publicaties

Fosfaatproductie in dierlijke mest stijgt

De fosfaatproductie in dierlijke mest is in 2013 met 5 miljoen kg gestegen tot 166 miljoen kg. In de voorgaande 3 jaar daalde deze productie. De toename komt vooral voor rekening van de...

Artikelen

Grotere veestapel: meer melkvee, biggen en kippen

Op 1 april 2014 waren er in Nederland 4 miljoen runderen. Dit is bijna 2 procent meer dan een jaar eerder. Er werd vooral meer melkvee gehouden. De varkensstapel bleef vrijwel onveranderd.

Artikelen

Meer melkkoeien, varkensstapel vrijwel stabiel

In 2013 is het aantal melkkoeien gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. De varkensstapel bleef vrijwel stabiel.

Artikelen