Factsheet Duurzame landbouw, 2000-2017*

Feiten en grafieken over de verduurzaming van de Nederlandse landbouw in de periode 2000-2017.
In de factsheet Duurzame Landbouw is onder meer informatie opgenomen over duurzaam voedsel, biologische landbouw, eiwitgewassen, verbreding en emissie-arme stallen. De informatie gaat vooral over de melkveehouderij, akkerbouw en varkenshouderij.