Overschrijding fosfaatplafond daalt met 4,5 miljoen kg

© Hollandse Hoogte
In het eerste kwartaal van 2017 is de fosfaatproductie van de veestapel gedaald tot 175,0 miljoen kg fosfaat op 1 april. Dit meldt het CBS in de monitor fosfaatreductieplan, die wordt gemaakt op verzoek van het ministerie van Economische Zaken.

Op 1 januari 2017 was de productie nog 179,5 miljoen kg. Met een drietal maatregelen, te weten de verlaging van het fosforgehalte van het voer, een subsidieregeling voor bedrijfsbeëindiging in de melkveehouderij (stoppersregeling) en verkleining van de melkveestapel moet de fosfaatproductie in 2017 weer ruim onder het door de EU vastgestelde productieplafond van 172,9 miljoen kg uitkomen. De maatregelen voorzien in een daling van 8,2 miljoen kg fosfaat, waarvan op 1 april 4,5 miljoen kg is gerealiseerd.

Verlaging fosforgehalte in veevoer

Het gemiddelde fosforgehalte van krachtvoer voor melkvee moet in 2017 worden verlaagd van 4,5 gram fosfor per kg tot maximaal 4,3 gram. Met deze maatregel moet de fosfaatproductie in 2017 met 1,7 miljoen kg worden verminderd. In het eerste kwartaal van 2017 lag het fosforgehalte tussen 4,2 en 4,3 gram per kg.

Stoppersregeling

De stoppersregeling voorziet in een reductie van de veestapel met 60 duizend grootvee-eenheden. De regeling moet leiden tot een vermindering van de fosfaatproductie van 2,5 miljoen kg. Bij de openstelling eind februari hebben 497 bedrijven zich aangemeld met in totaal bijna 33 duizend grootvee-eenheden. Inmiddels is het aantal grootvee-eenheden op deze bedrijven verminderd met bijna 4 duizend stuks.

Verkleining van de melkveestapel

De stapsgewijze verkleining van de melkveestapel op melkveebedrijven moet een reductie van 4 miljoen kg fosfaat opleveren. Daarvoor moeten in totaal 100 duizend grootvee-eenheden verdwijnen. De stapsgewijze korting wordt berekend ten opzichte van het aantal aanwezige grootvee-eenheden op 1 oktober 2016. Tot en met maart 2017 is het aantal grootvee-eenheden op bedrijven die onder de ministeriële regeling vallen met ruim 90 duizend afgenomen.

Fosfaatreductie melkveehouderij, eerste kwartaal 2017
 Verlaging fosforgehalte veevoerStoppersregelingMinisteriële regeling fosfaatreductieplan 2017
Doelstelling 20171,72,54
Realisatie 1e kwartaal 20171,10,23,7

Monitor fosfaatreductieplan

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken berekent het CBS de effecten van het pakket maatregelen, dat de fosfaatproductie in 2017 weer onder het niveau van het fosfaatplafond moet brengen. Behalve de effecten van de verschillende maatregelen wordt in de prognose ook rekening gehouden met andere gegevens die een rol spelen bij de berekening van de mestproductie, zoals de ontwikkeling van de varkens- en pluimveestapel, de samenstelling van ruwvoer en de omvang van de melkproductie. Hierdoor wijkt de gerealiseerde daling van de fosfaatproductie iets af van de daling die het gevolg is van de maatregelen van het fosfaatreductieplan.