Hogere omzet biologische melkveebedrijven

Biologische melkveehouder tussen zijn koeien
De omzet van de gangbare melkveesector was in de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 6 procent lager dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. De omzet van de biologische melkveesector nam in dezelfde periode met 1 procent toe. Dat blijkt uit een pilot van het CBS waarin de omzet van de melkveesector is geraamd op basis van btw-aangiften.

Omzet melkveesectoren (mln euro)
   Reguliere melkveesectorBiologische melkveesector
20141e kwartaal1502,1822,93
2e kwartaal1703,0126,01
3e kwartaal1377,2423,38
4e kwartaal1334,1122,99
20151e kwartaal1148,8123,17
2e kwartaal1448,2727,39
3e kwartaal1242,9625,08
4e kwartaal1231,4126,83
20161e kwartaal1230,2628,99
2e kwartaal1385,6332,17
3e kwartaal1116,5730,08
4e kwartaal1293,6631,84
20171e kwartaal1487,4045,97
2e kwartaal1764,6156,91
3e kwartaal1548,8752,12
4e kwartaal1732,8954,69
20181e kwartaal1567,8148,66
2e kwartaal1467,2555,15
3e kwartaal1433,9252,4

Met de pilot kunnen de laatste omzetontwikkelingen binnen landbouwsectoren snel in kaart worden gebracht. De omzet van de biologische melkveesector (52,4 miljoen euro) was het derde kwartaal van 2018 iets hoger (0,5 procent) dan het vergelijkbare kwartaal een jaar eerder. In de gangbare melkveesector was de omzet het derde kwartaal lager dan de zelfde periode een jaar eerder. In het derde kwartaal werd in de gangbare melkveesector een omzet geboekt van 1,4 miljard euro, 7 procent lager dan een jaar eerder.

In 2016 en 2017 schakelden relatief veel melkveehouders om naar een biologische bedrijfsvoering, waardoor de totale omzet van de sector toenam in vergelijking met eerdere jaren.

Opbrengst en kosten melkkoe (1 000 euro)
 Gangbaar, opbrengstenGangbaar, kostenBiologisch, opbrengstenBiologisch, kosten
20114,5-3,25,1-3,7
20124,4-3,35,2-3,8
20134,6-3,45,4-4,1
20144,5-3,45,1-3,9
20154,2-3,25,5-3,9
20163,8-34,9-3,7

Opbrengsten maar ook kosten biologische melkkoe hoger

De opbrengsten van biologische melkkoeien waren volgens de meest recente cijfers in 2016 hoger dan van gangbare melkkoeien. De bedrijfsopbrengsten uitgedrukt per biologische melkkoe waren gemiddeld 4 900 euro, voor een gangbare melkkoe was dat 3 800 euro. De prijs voor gangbare melk was in 2016 laag, die van biologische melk bleef stabiel. De prijs voor gangbare melk was in 2016 32,44 euro per 100 kilogram melk, de prijs voor biologische melk lag met 52,72 euro per 100 kilogram melk 63 procent hoger.

Biologische melkveebedrijven maken ook meer kosten. Biologische melkveehouderijen maakten per koe in 2016 gemiddeld voor 3 700 euro aan kosten terwijl dat op gangbare melkveebedrijven gemiddeld 3 duizend euro was. De gewasopbrengst op biologische bedrijven is lager en de kosten voor biologisch krachtvoer zijn hoger.

Bedrijfsresultaat* (1 000 euro)
 GangbaarBiologisch
201110593
20129689
201310293
20149991
201593129
20168596
* Totaal bedrijfsopbrengsten - som der bedrijfslasten

Hoger bedrijfsresultaat biologische bedrijven vanaf 2015

Met gemiddeld 96 duizend euro hadden de biologische bedrijven in 2016 een 13 procent hoger bedrijfsresultaat dan de gangbare melkveebedrijven (gemiddeld 85 duizend euro). Ook in 2015 was het gemiddelde bedrijfsresultaat van biologische bedrijven hoger (129 duizend euro tegen 93 duizend euro).

Loskoppeling biologische en gangbare melkprijs

Vóór 2015 was het bedrijfsresultaat van biologische melkveebedrijven lager (gemiddeld 9 procent in de periode 2011–2014) dan van gangbare melkveebedrijven. In 2013 is de prijs van biologische melk losgekoppeld van die van gangbare melk. Vanaf dat moment bewegen beide prijzen onafhankelijk van elkaar. In 2015 en 2016 was er een sterke daling van de prijs van gangbare melk, terwijl de prijs van biologische melk meer stabiel was.

De prijs voor biologische melk lag tussen 2014 en 2016 tussen de 51 en bijna 53 euro per 100 kilogram melk, die van gangbare melk tussen ruim 42 en ruim 32 euro per 100 kilogram melk.

Relevante links