Zoekresultaten

47 resultaten voor keyword:melk
47 resultaten voor keyword:melk

Pagina 1 van 2

Biologisch varkensvlees ruim 70 procent duurder dan niet-biologisch

Biologisch varkensvlees was in 2019 gemiddeld 72 procent duurder dan niet-biologisch varkensvlees. Het prijsverschil tussen biologische en gangbare melk was met 15 procent een stuk kleiner.

Artikelen

Producentenprijzen (PPI); afzet en verbruik, 2010=100, 2005-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns) en maand en jaarmutaties Afzetmarkt en producten volgens goederennomenclatuur ProdCom

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Landbouw; opbouw inkomen en arbeidsvolume, nr, 1995-2017

Landbouw, opbouw inkomen en arbeidsvolume in Nederland. Productie, verbruik, toegevoegde waarde, arbeid en inkomen in de landbouw

Cijfers

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen

Artikelen

Consument merkt weinig van lagere melkprijs boeren

De prijs die boeren krijgen voor hun melk daalt al enkele jaren, de melkprijs in de supermarkt verandert veel minder

Artikelen

Minder geblaat, meer gemekker op boerderij

Nederland telt bijna 1 miljoen schapen en 328 duizend melkgeiten. Het aantal geiten neemt toe, het aantal schapen af.

Artikelen

Lagere prijzen zorgen voor inkomstendaling landbouw

In de landbouw zijn de inkomsten als gevolg van lagere prijzen gedaald. Boeren ontvingen vooral minder geld voor melk, varkens en suikerbieten. Per arbeidsjaar daalden de inkomsten in 2015 met 4,6...

Artikelen

Meer melkvee, forse toename melkproductie

Het aantal melkkoeien is toegenomen van 1,07 miljoen in 1910 tot 1,63 miljoen op 1 april 2015. De melkproductie is veel sterker toegenomen, door verdergaande intensivering van het weidebedrijf,...

Artikelen

Toename melkproductie na aanpassing zuivelbeleid

Sinds 2007 is meer melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken in Nederland. In het seizoen 2014/2015 bedroeg deze melk melkaanvoer 12,6 miljard kilogram. Dit was in het seizoen 2006/2007 nog 10,7 miljard...

Artikelen

Melkprijs daalt, forse krimp exportwaarde zuivel

Halverwege 2015 lag de melkprijs flink onder het niveau van een jaar eerder. De consument betaalde 5 procent minder voor melk en de boer kreeg ruim 30 procent minder. Deze prijsontwikkeling valt...

Artikelen

Landbouwexport onder druk

In de eerste vier maanden van dit jaar lag de waarde van landbouwexport 2,7 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vooral de exportwaarde van zuivel, vee en vlees is gedaald. Verder...

Artikelen

Varkensstapel stabiel, wel meer melkkoeien

In 2014 is het aantal melkkoeien iets gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. Deze trend voltrok zich ook al in 2013, maar toen in sterkere mate. De varkensstapel bleef opnieuw...

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 46

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Prijzen

Artikelen

Zuivelgroothandel zet 12 miljard euro om

Groothandelaren in kaas, melk en eieren zetten in 2013 ruim 12 miljard euro om, 7 procent meer dan in 2012. Veel zuivel, vooral kaas en melkpoeder, gaat naar het buitenland.

Artikelen

Meer melkkoeien, varkensstapel vrijwel stabiel

In 2013 is het aantal melkkoeien gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. De varkensstapel bleef vrijwel stabiel.

Artikelen
Artikelen

Smakelijk weten

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Hoeveel melk geeft een...

Publicaties

Statistisch Bulletin nr. 46

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Internationale handel, Macro-economie, Prijzen

Artikelen

Consument merkt niet meteen de kostprijsstijging van melk, kaas en eieren

De consumentenprijs van voedingsmiddelen stijgt minder hard dan de kostprijs. Bij melk, kaas en eieren is goed te zien dat de consumentenprijs beperkt meestijgt met een stijgende kostprijs en beperkt...

Artikelen

Inflatie ongewijzigd 2,3 procent

De inflatie is in juni uitgekomen op 2,3 procent. Dit is hetzelfde als in mei. Vanaf juni vorig jaar is de inflatie opgelopen van 0,8 naar 2,3 procent.

Artikelen

Aantal boerderijen met geiten opnieuw gedaald

In 2010 waren er op 3,7 duizend landbouwbedrijven ruim 350 duizend geiten. Dat is gemiddeld 95 geiten per bedrijf. Het overgrote deel van de geiten (70 procent) wordt gehouden voor de melk

Artikelen

Inflatie stijgt flink

De inflatie is in juli gestegen naar 1,6 procent. Na mei 2009 is de inflatie niet zo hoog geweest. De inflatie steeg vooral door de prijsontwikkeling van aardgas.

Artikelen

Recordhoeveelheid melk geleverd in mei 2010

Nederlandse melkveehouders hebben in mei 2010 ruim 1 miljard kilogram melk geleverd. Dat is de grootste aanvoer aan zuivelfabrieken sinds het begin van de meting in januari 1995.

Artikelen