Zoekresultaten

43 resultaten voor keyword:melk
43 resultaten voor keyword:melk

Pagina 1 van 2

Artikelen

Statistisch Bulletin nr. 46

Het Bulletin van deze week bevat gegevens over: Industrie en energie, Prijzen

Artikelen

Meer dan 1000 geiten op doorsnee geitenbedrijf

In de periode 2000-2009 steeg het aantal geiten met jaarlijks bijna 22 duizend, van 178 duizend in 2000 tot 374 duizend in 2009. Bijna 300 bedrijven hebben zich gespecialiseerd in het houden van...

Artikelen
Artikelen

Recordhoeveelheid melk geleverd in mei 2010

Nederlandse melkveehouders hebben in mei 2010 ruim 1 miljard kilogram melk geleverd. Dat is de grootste aanvoer aan zuivelfabrieken sinds het begin van de meting in januari 1995.

Artikelen

Aantal boerderijen met geiten opnieuw gedaald

In 2010 waren er op 3,7 duizend landbouwbedrijven ruim 350 duizend geiten. Dat is gemiddeld 95 geiten per bedrijf. Het overgrote deel van de geiten (70 procent) wordt gehouden voor de melk

Artikelen

Zuivelgroothandel zet 12 miljard euro om

Groothandelaren in kaas, melk en eieren zetten in 2013 ruim 12 miljard euro om, 7 procent meer dan in 2012. Veel zuivel, vooral kaas en melkpoeder, gaat naar het buitenland.

Artikelen
Artikelen

Minder melk

De aanvoer van melk bij de melkfabrieken daalde in mei 2009 licht met 1,6 procent ten opzichte van mei 2008. De aanvoer kwam uit op nagenoeg 967.000 ton. In de periode januari tot en met mei 2009 is...

Artikelen

Grotere melkveebedrijven en meer melk

Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf in de melkveehouderij is de laatste jaren gestegen

Artikelen

Smakelijk weten

In Smakelijk weten passeren talloze cijfers over voeding en gezondheid de revue. Welke voedingsmiddelen produceren we in Nederland zelf en welke halen we uit het buitenland? Hoeveel melk geeft een...

Publicaties

Consument merkt niet meteen de kostprijsstijging van melk, kaas en eieren

De consumentenprijs van voedingsmiddelen stijgt minder hard dan de kostprijs. Bij melk, kaas en eieren is goed te zien dat de consumentenprijs beperkt meestijgt met een stijgende kostprijs en beperkt...

Artikelen
Artikelen

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen
Artikelen

Varkensstapel stabiel, wel meer melkkoeien

In 2014 is het aantal melkkoeien iets gestegen en werd meer melk geleverd aan de zuivelfabrieken. Deze trend voltrok zich ook al in 2013, maar toen in sterkere mate. De varkensstapel bleef opnieuw...

Artikelen

Meer melkvee, forse toename melkproductie

Het aantal melkkoeien is toegenomen van 1,07 miljoen in 1910 tot 1,63 miljoen op 1 april 2015. De melkproductie is veel sterker toegenomen, door verdergaande intensivering van het weidebedrijf,...

Artikelen

Toename melkproductie na aanpassing zuivelbeleid

Sinds 2007 is meer melk aangevoerd bij de zuivelfabrieken in Nederland. In het seizoen 2014/2015 bedroeg deze melk melkaanvoer 12,6 miljard kilogram. Dit was in het seizoen 2006/2007 nog 10,7 miljard...

Artikelen
Artikelen

Vetproductie in Nederland flink toegenomen

In de periode 2000-2008 is de totale productie van margarines, halvarines en spijsvetten in Nederland flink toegenomen. De consumptie van vet nam af.

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Neerwaarts

eYe, december 2006/januari 2007

Artikelen

Consument merkt weinig van lagere melkprijs boeren

De prijs die boeren krijgen voor hun melk daalt al enkele jaren, de melkprijs in de supermarkt verandert veel minder

Artikelen

Melkprijs daalt

In juli 2009 betaalden consumenten voor melk 2,3 procent minder dan een jaar eerder. De producentenprijs bij de zuivelonderneming daalde nog harder en was in juli bijna 10 procent lager dan in juli...

Artikelen