Inflatie stijgt flink

  • Inflatie van 0,8 naar 1,6 procent
  • Aardgas verhoogt inflatie
  • Huurstijging beperkt

De inflatie is in juli gestegen naar 1,6 procent. Na mei 2009 is de inflatie niet zo hoog geweest. De inflatie steeg vooral door de prijsontwikkeling van aardgas. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

In juli heeft de ontwikkeling van gasprijzen een sterk verhogend effect op de inflatie. In Nederland worden aanpassingen van gas- en elektriciteitsprijzen grotendeels doorgevoerd in januari en juli. In juli dit jaar steeg de gasprijs als gevolg van hogere olieprijzen in het afgelopen halfjaar. Vorig jaar in juli werd de grootste prijsdaling gemeten voor gas sinds 1987. Dit heeft een jaar lang een sterk verlagend effect gehad op de inflatie. Dit effect is nu uitgewerkt.

In juli was de gemiddelde huurverhoging 1,6 procent. Dit was de op een na kleinste stijging in ruim veertig jaar. Alleen in 2007 stegen de huren minder. In juli 2009 was de huurstijging nog gemiddeld 2,8 procent. Voor het overgrote deel van de huurwoningen is dit jaar door de minister van VROM een maximale huurstijging van 1,2 procent toegestaan. Voor een klein deel zijn hogere stijgingen mogelijk, waardoor het gemiddelde boven 1,2 procent uitkomt. De veel lagere huurstijging dan vorig jaar heeft een neerwaarts effect op het inflatiecijfer.

De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is gestegen naar 1,3 procent. Volgens Eurostat steeg de inflatie in de eurozone in juli naar 1,7 procent. De inflatie in de eurozone blijft hoger dan in Nederland, maar het verschil is aanzienlijk kleiner geworden.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.