Aantal boerderijen met geiten opnieuw gedaald

In 2010 waren er op 3,7 duizend landbouwbedrijven ruim 350 duizend geiten. Dat is gemiddeld 95 geiten per bedrijf. Het overgrote deel van de geiten (70 procent) wordt gehouden voor de melk. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2010.

Veel bedrijven met een klein aantal geiten

Er zijn bijna 370 bedrijven die zich specialiseren in het houden van geiten. Deze geitenhouderijen bezitten ongeveer 85 procent van het totaal aantal geiten. Het gemiddelde aantal dieren bij deze geitenhouderijen is dan ook met 814 belangrijk hoger dan de 16 bij de 3,3 duizend andere landbouwbedrijven met geiten. Als gevolg van de ruimingen in verband met de Q-koorts is het aantal geiten flink lager dan in 2009. In totaal is het aantal geiten gedaald met bijna 23 duizend; dit is een afname met 6 procent.

Geiten

geiten-2010

Afname aantal bedrijven

In de jaren 2000-2002 steeg het aantal bedrijven met geiten nog fors, maar gedurende 2002-2010 is dit aantal gedaald van bijna 5 naar 3,8 duizend. In de periode 2000-2010 verdubbelde het gemiddeld aantal geiten per bedrijf van ruim 45  naar 95. Op gespecialiseerde geitenbedrijven steeg het gemiddeld aantal geiten van 500 in 2000 naar 814 in 2010. De ruimingen in verband met de Q-koorts hebben in 2010 een verdere stijging van het gemiddeld aantal geiten in de geitenhouderij geremd.

André Meurink

Bron: StatLine