Zoekresultaten

105 resultaten voor keyword:landbouwtelling
105 resultaten voor keyword:landbouwtelling

Pagina 1 van 5

Vroege raming areaal akkerbouw- en tuinbouwgewassen, 2012

Vroege raming oppervlakte van akker- en tuinbouwgewassen op basis van de Landbouwtelling 2012.

Cijfers
Artikelen

Steeds meer wijnboeren in Nederland

Het aantal wijnboeren in Nederland neemt snel toe. In 2007 verbouwden 68 bedrijven wijn, meer dan tweemaal zo veel als in 2003.

Artikelen

Areaal maïs fors afgenomen

In 2010 werd op 255 duizend hectare maïs verbouwd. Dit is ruim 5 procent minder dan in 2009. Het snijmaïsareaal daalde tot 230 duizend hectare. Verder werd er ook minder korrelmaïs en corn cob mix...

Artikelen

Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid.

Artikelen

Areaal doorsnee glastuinbouwbedrijf verdubbeld

In 2011 had een doorsnee glastuinbouwbedrijf een teeltoppervlakte van 1,9 hectare. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2000. De totale oppervlakte glastuinbouw is in Nederland met bijna 80...

Artikelen

Opnieuw iets minder melkkoeien in de wei

In het weideseizoen 2010 liep 74 procent van de melkkoeien in de wei. Een jaar eerder was dit nog 76 procent en in 2007 precies 80 procent. Dit blijkt uit de eerste resultaten van de Landbouwtelling...

Artikelen
Artikelen
Artikelen

Recordareaal zaaiuien en toename oppervlakte suikerbieten

In 2011 zijn de beteelde oppervlakten zaaiuien en suikerbieten met respectievelijk 5 procent en 4 procent toegenomen ten opzichte van 2010. Dit betekent een recordareaal zaaiuien en de eerste toename...

Artikelen

Ruim 1,4 duizend biologische landbouwbedrijven

Op 1 april 2013 waren er in Nederland volgens de Landbouwtelling 1440 biologische landbouwbedrijven. Dit komt overeen met 2,1 procent van de landbouwbedrijven. In totaal hebben de biologische...

Artikelen

Groter areaal aardappelen en zaaiuien in 2010

In 2010 is het areaal consumptieaardappelen met 2 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee steeg dit areaal tot 72,1 duizend hectare. De oppervlakte zaaiuien steeg zelfs met 11...

Artikelen

Oppervlakte glastuinbouw vrijwel onveranderd

In 2010 is de oppervlakte glastuinbouw in Nederland per saldo nauwelijks afgenomen vergeleken met een jaar eerder. Het areaal van onder glas geteelde groenten nam meestal flink toe. De drie grootste...

Artikelen

Iets minder aardappelen, minder zaaiuien

De beteelde oppervlakte consumptieaardappelen is in 2009 iets kleiner dan een jaar eerder. De oppervlakte aardappelen op zand- en veengronden is wel gestegen, maar op de kleigronden worden minder...

Artikelen

Varkensstapel verder gestegen

2011 is het zevende jaar op rij met toename van het aantal varkens. Op 1 april 2011 werden 12,4 miljoen varkens gehouden op ongeveer 6500 bedrijven. Ten opzichte van een jaar eerder betekent dat 1...

Artikelen
Artikelen

Landbouwbedrijven met geiten, per gemeente en per provincie, 2009

Het aantal landbouwbedrijven met geiten en het aantal geiten per gemeente en per provincie op basis van de voorlopige cijfers van de Landbouwtelling 2009.

Cijfers

Meer uien, minder stamsperziebonen

In 2011 werd op 80 duizend hectare vollegrondsgroente geteeld. Vergeleken met 2010 is dat een toename met 4 duizend hectare. In bijna alle provincies is meer vollegrondsgroente geteeld. Het areaal...

Artikelen

Oppervlakte akkerbouwgewassen, 2015*

Oppervlakte akkerbouwgewassen in 2014 en 2015. Voor 2015 zijn dit nog voorlopige cijfers die gebaseerd zijn op de Landbouwtelling 2015.

Cijfers

Percentage vrijgezelle boeren per gemeente, 2013

Het percentage vrijgezelle boeren per gemeente in 2013. Cijfers op basis van de Landbouwtelling en het Sociaal Statistisch Bestand.

Cijfers

Geëmigreerde boeren, 2016

Tabel over het aantal boeren dat in 2016 geëmigreerd is.

Cijfers

Top-10 gemeenten, meeste bedrijven met nertsen, 2012*

De top-10 van de gemeenten met de meeste bedrijven die nertsen houden. Het gaat hier om voorlopige cijfers over 2012 uit de Landbouwtelling.

Cijfers

Factsheet Grasland

Feiten en grafieken over het grasland in de Nederlandse landbouw in de periode 1985-2016.

Artikelen

Aantal  bedrijven met bedrijfshoofden naar leeftijdklasse

Aantal bedrijven met een bedrijfshoofd per leeftijdsklasse. Gedetailleerde informatie over de 65-plussers die nog nog als bedrijfshoofd mede verantwoordelijik zijn voor de exploitatie van een...

Cijfers