Zoekresultaten

111 resultaten voor keyword:landbouwtelling
111 resultaten voor keyword:landbouwtelling

Pagina 1 van 5

Structuurgegevens veehouderij voor de provincies Gelderland en Utrecht, 2010 - 2022

De tabellenset bevat gegevens over de veehouderijsector voor de provincies Gelderland en Utrecht voor de jaren 2010-2022.

Cijfers

Structuurgegevens landbouw gemeente Lochem, 2012 - 2022

De tabellenset bevat gegevens over de leeftijdsklasse van het bedrijfshoofd (voor het jaar 2022), informatie over opvolging (voor het jaar 2020), verbredingsactiviteiten (voor het jaar 2016 en 2020)...

Cijfers

Zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten), naar gemeente, 2021-2022

Aantal bedrijven met zaai-uien, poot-en plantuien (incl. sjalotten) en areaal per gemeente voor de jaren 2021 en 2022.

Cijfers

Bedrijven met melkvee, melkgeiten en melkschapen, 2000-2022

Aantal bedrijven en aantal melkkoeien, melkgeiten en melkschapen naar grootteklasse voor de periode 2000-2022.

Cijfers

Landbouwgrond naar gebruikstitels, provincie, 2008-2022

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2022 per provincie.

Cijfers

Landbouw; arbeidskrachten naar regio

Landbouwtelling; arbeidskrachten, arbeidsjaareenheden en bijbehorend aantal bedrijven naar regio

Cijfers

Landbouw; gewassen, dieren en grondgebruik naar bedrijfstype, nationaal

Landbouwtelling; oppervlakte gewassen, aantal dieren en bijbehorend aantal bedrijven naar bedrijfstype

Cijfers

Aantal Livestock Units op veehouderijbedrijven, 2022

In deze tabel wordt het aantal Livestock Units (LSU’s) op veehouderijen weergegeven, uitgesplitst naar grootteklasse en diercategorie.

Cijfers

Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022

De in Nederland beteelde oppervlakten uit de landbouwtelling van telers van gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022.

Cijfers

Landbouwgrond naar gebruikstitels per provincie, 2008 - 2021

Oppervlakte landbouwgrond in eigendom, (erf)pacht of overige exploitatievormen in de jaren 2008 tot en met 2021 per provincie.

Cijfers

Varkensbedrijven hebben het vaakst meerdere locaties

Over het algemeen is het aantal veehouderijen met dieren op meerdere locaties de laatste jaren nauwelijks gewijzigd. Dit blijkt uit de definitieve Landbouwtelling 2021.

Artikelen

Veehouderijbedrijven met meerdere locaties, 2019-2021

Veehouderijbedrijven met meerdere locaties en gemiddeld aantal dieren per locatie, 2019 – 2021.

Cijfers

Gemiddelde oppervlakte percelen akkerbouwgewassen, 2017-2021

Gemiddelde oppervlakte van percelen met akkerbouwgewassen, naar provincie, voor de jaren 2017 – 2021.

Cijfers

Glastuinbouw naar omvangsklasse, 2021

In deze tabel wordt voor alle gewassen onder glas weergegeven hoeveel bedrijven dit gewas in 2021 telen en hoeveel oppervlakte er in gebruik is voor de teelt. Dit wordt weergegeven voor bedrijven...

Cijfers

Bijna 30 duizend contractbanen in de landbouw

In de landbouw wordt een hoeveelheid arbeid ingezet van ruim 156 duizend voltijdbanen. Daaronder zijn bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten.

Artikelen

Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen

De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid.

Artikelen

Geëmigreerde boeren, 2016

Tabel over het aantal boeren dat in 2016 geëmigreerd is.

Cijfers

Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw, 2010-16

Onderzoeksrapport met een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Cijfers

Weidegang van melkkoeien, 2017

Hoeveel melkkoeien stonden er in de wei en op hoeveel bedrijven wordt de weidegang van melkkoeien toegepast.

Cijfers

Opnieuw minder koeien en meer geiten

Nederland telde op 1 april 2018 bijna 4 miljoen runderen,4 procent minder dan een jaar eerder.

Artikelen

Areaal asperges per gemeente

Areaal asperges per gemeente, 2017

Cijfers

Land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt

Gegevens over land- en tuinbouwbedrijven met glasgroententeelt

Cijfers

Meewerkende vrouwelijke familieleden in de landbouw

Maatwerktabel over meewerkende vrouwelijke familieleden op bedrijven in de land- en tuinbouw.

Cijfers

Aantal landbouwbedrijven met graan 2011 - 2016

Maatwerktabel met per gemeente het aantal land- en tuinbouwbedrijven met graan in Nederland, in 2011 en 2016.

Cijfers

Land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten per gemeente

Maatwerktabel met het aantal land- en tuinbouwbedrijven met melkgeiten in Nederland (totaal) en per gemeente.

Cijfers