Factsheet Grasland

Feiten en grafieken over het grasland in de Nederlandse landbouw in de periode 1985-2016.
In de factsheet grasland is onder meer informatie opgenomen over het aandeel grasland op het totaal areaal cultuurgrond van Nederlandse gemeenten, het gemiddelde aantal hectares per bedrijf, veranderingen in oppervlakte grasland per provincie en de oogst in miljoen kilo droge stof.