Factsheet Oogstraming akkerbouw

Feiten en grafieken over de oogstramingen in de Nederlandse akkerbouw in de periode 1951-2016.
In de factsheet oogstraming akkerbouw is onder meer informatie opgenomen over het aandeel akkerbouw op het totaal areaal cultuurgrond van de Nederlandse gemeenten, het areaal akkerbouwgewassen per bedrijf en de opbrengsten.

Downloads