Agrarische bedrijven met logiesaccommodaties, 1 april 2023

Agrarische bedrijven uit de landbouwtelling met een verbredingsactiviteit toerisme, accommodatie of vrijetijdsbesteding gekoppeld aan logiesaccommodaties op hetzelfde vestigingsadres.

Bekostigd door Wageningen Economic Research.