Arealen uien, tarwe en aardappelen toegenomen

© Hollandse Hoogte / Flip Franssen
De teelt van tarwe, uien en aardappelen is in 2019 toegenomen. De arealen tarwe en uien zijn vergeleken met een jaar eerder met bijna 9 en 7 procent gegroeid. Het areaal aardappelen werd in een jaar tijd met ruim 2 procent uitgebreid. De teelt van gerst en suikerbieten neemt tegelijkertijd af. Dit blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling 2019 van het CBS.

Areaal akkerbouwgewassen, 2019*
GewasVerandering t.o.v. een jaar eerder (% verandering t.o.v. een jaar eerder)
Tarwe8,9
Uien6,8
Consumptieaardappelen4,1
Pootaardappelen1,3
Zetmeelaardappelen0,5
Gerst-6,2
Suikerbieten-6,3
*Voorlopige cijfers.

Volgens de laatste landbouwtelling van april 2019 wordt er in Nederland op 536 duizend hectare aan akkerbouwgewassen geteeld. Dat is 4 procent meer dan een jaar eerder.

Tarwe in de zwarte cijfers

Na jaren van afname is dit jaar een stijging te zien in de teelt van tarwe. Ten opzichte van 2018 is het areaal gegroeid tot 122 duizend hectare, een toename van 8,9 procent. De omvang is echter nog wel een stuk kleiner dan het langjarig gemiddelde. Gemiddeld werd er sinds het jaar 2000 jaarlijks op 135 duizend hectare tarwe verbouwd.

Opvallend is de omvang van het areaal zomertarwe. Dat nam het afgelopen jaar met 43 procent af naar 9 duizend hectare. Sinds 2000 is alleen in 2017 het areaal kleiner geweest.

Teeltoppervlakte tarwe
 Wintertarwe (1 000 ha)Zomertarwe (1 000 ha)
200012016
20019629
200211323
200310624
200411721
200511621
200612220
200712417
200814116
200912922
201013519
201111338
201213615
201312528
201412220
201512715
201611711
20171088
20189616
2019*1139
*Voorlopige cijfers

Areaal zaaiuien naar recordomvang

Het areaal zaaiuien neemt in 2019 met bijna 10 procent toe vergeleken met een jaar eerder. Het areaal komt daarmee op een recordomvang van bijna 28 duizend hectare. Ten opzichte van het jaar 2000 is dat een verdubbeling van de teelt.

Bij de poot- en plantuien is de teelt licht gedaald. Het areaal bedroeg tijdens de laatste landbouwtelling bijna 9 duizend hectare, een afname van 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar. Van de poot- en plantuien is 70 procent tweedejaars, 25 procent eerstejaars en 5 procent is beteeld met sjalotten.

Teeltoppervlakte uien
 Zaaiuien (1 000 ha)Poot- en plantuien (1 000 ha)
200014,05,3
200114,25,2
200214,95,4
200316,46,0
200419,95,6
200516,84,9
200618,55,5
200720,25,5
200820,35,2
200919,55,8
201022,26,2
201123,36,1
201221,05,8
201322,06,2
201422,47,4
201523,97,9
201625,18,0
201726,77,8
201825,49,1
2019*27,88,9
*Voorlopige cijfers

Toename areaal consumptieaardappelen

De teeltoppervlakte van consumptieaardappelen is in 2019 gegroeid tot ruim 79 duizend hectare (+ 4,1 procent). Het areaal is sinds 2000 niet zo groot geweest. In dat jaar werden op 87 duizend hectare consumptieaardappelen geteeld. Gemiddeld genomen werd er sinds het jaar 2000 jaarlijks op 73 duizend hectare aan de teelt van consumptieaardappelen gedaan.

De arealen van pootaardappelen en zetmeelaardappelen groeiden in één jaar tijd bescheiden. Bij pootaardappelen is de teeltoppervlakte 44 duizend hectare groot (+1,3 procent) en bij zetmeelaardappelen 45 duizend hectare (+0,6 procent).