Bijna 30 duizend contractbanen in de landbouw

© Hollandse Hoogte
De hoeveelheid arbeid die in 2019 is ingezet in de landbouw is te vergelijken met de inzet van ruim 156 duizend voltijdbanen (vte). Daaronder zijn bijna 30 duizend voltijdbanen van mensen die werken op basis van losse contracten voor bepaalde tijd, voor specifiek werk of voor gelegenheidswerk. Dit blijkt uit de landbouwtelling van het CBS.

De meeste niet-regelmatig werkzame arbeidskrachten werkten in de tuinbouw. In veel gevallen gaat het om seizoenkrachten. Vooral op momenten dat er geplant en geoogst wordt, zijn tijdelijk meer handen nodig op deze bedrijven. De tuinbouwsector is goed voor bijna 26 duizend voltijdbanen van niet-regelmatig werkzame personen, bijna 87 procent van dit soort banen in de landbouw.

Niet-regelmatig werkzaam personeel in de landbouw, 2019
BedrijfstypeVoltijdsbanen (1 000 voltijdbanen)
Totale landbouw29,8
Tuinbouw25,8
Melkveehouderij1,3
Overige veehouderij1,1
Akkerbouw0,8
Overige landbouw0,8

Veel seizoengebonden werk bij glasgroentebedrijven

Binnen de tuinbouw was de arbeidsinzet van seizoenkrachten het grootst bij glasgroentebedrijven. Die inzet was groter dan van regelmatig werkzame arbeidskrachten. Bijna 60 procent van de arbeidsinzet bestond uit seizoenarbeidskrachten. Dit kunnen scholieren zijn die helpen bij het plukken van de tomaten, komkommers of paprika’s, maar het kunnen ook tijdelijke arbeidsmigranten zijn. Hierover is geen nadere informatie beschikbaar. De werkzaamheden op alle landbouwbedrijven werden voor 19 procent verricht door seizoenkrachten. Landbouwsectoren waar relatief weinig seizoengebonden werk voorkomt zijn de veehouderij en de akkerbouw.

Niet-regelmatig werkzaam personeel, bedrijfstype, 2019
BedrijfstypeAandeel niet-regelmatig werkzaam personeel (% voltijdbanen)
Totale landbouw19
Glasgroente60
Bloembollen43
Snijbloemen42
Fruitteelt37
Opengrondsgroenten37
Overige tuinbouw33
Pot- en perkplanten32
Overige glastuinbouw22
Boomkwekerij19
Akkerbouw5
Melkveehouderij4
Overige veehouderij4

Relatief veel seizoenarbeid in Haarlem en het Westland

In de gebieden rondom Haarlem en in het Westland werd een relatief groot deel van de werkzaamheden in de landbouw verricht door seizoenkrachten, te weten 61 procent en 46 procent. Het Westland staat bekend om zijn kassen waar vooral groenten, bloemen en planten worden geteeld. Ook in de kop van Noord-Holland, West-Noord-Brabant en grote delen van Zuid-Holland werken in de landbouw relatief veel seizoenkrachten, 30 tot 40 procent van het werkzame personeel was daar niet-regelmatig werkzaam.

 

Seizoenkrachten in de landbouw, corop, 2019
CoropgebiedStatcode
Oost-Groningen (CR)5
Delfzijl en omgeving (CR)9
Overig Groningen (CR)4
Noord-Friesland (CR)14
Zuidwest-Friesland (CR)4
Zuidoost-Friesland (CR)5
Noord-Drenthe (CR)6
Zuidoost-Drenthe (CR)12
Zuidwest-Drenthe (CR)9
Noord-Overijssel (CR)6
Zuidwest-Overijssel (CR)4
Twente (CR)4
Veluwe (CR)4
Achterhoek (CR)4
Arnhem/Nijmegen (CR)14
Zuidwest-Gelderland (CR)16
Utrecht (CR)11
Kop van Noord-Holland (CR)33
Alkmaar en omgeving (CR)20
IJmond (CR)11
Agglomeratie Haarlem (CR)61
Zaanstreek (CR)3
Groot-Amsterdam (CR)22
Het Gooi en Vechtstreek (CR)4
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek (CR)28
Agglomeratie 's-Gravenhage (CR)31
Delft en Westland (CR)46
Oost-Zuid-Holland (CR)19
Groot-Rijnmond (CR)33
Zuidoost-Zuid-Holland (CR)2
Zeeuwsch-Vlaanderen (CR)10
Overig Zeeland (CR)18
West-Noord-Brabant (CR)33
Midden-Noord-Brabant (CR)11
Noordoost-Noord-Brabant (CR)14
Zuidoost-Noord-Brabant (CR)19
Noord-Limburg (CR)29
Midden-Limburg (CR)18
Zuid-Limburg (CR)7
Flevoland (CR)24