Zoekresultaten

19 resultaten voor keyword:hoofdkostwinners
19 resultaten voor keyword:hoofdkostwinners

Grootste aantal miljonairs sinds 2006

Op 1 januari 2016 telde Nederland 112 duizend miljonairshuishoudens, het grootste aantal sinds 2006. Zij hebben een vermogen van tenminste 1 miljoen euro. Miljonairs zijn naar verhouding ouder en...

Artikelen

Financiële situatie van een- en tweeverdieners

Ontwikkeling en vergelijking van het inkomen, vermogen en andere financiële zaken van een- en tweeverdieners.

Artikelen

8 op de 10 werkende miljonairs zijn zelfstandige

Van de werkzame hoofdkostwinners uit miljonairshuishoudens is 80 procent werkzaam als zelfstandige.

Artikelen

Gemiddeld inkomen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Gemiddeld primair, bruto -, besteedbaar en gestandaardiseerd besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens en samenstelling huishouden

Cijfers

Inkomensklassen; particuliere huishoudens, kenmerken, 2000-2014

Huishoudens ingedeeld in klassen van het primair, bruto- en besteedbaar inkomen naar kenmerken van huishoudens

Cijfers

Nederland steeds ruimhartiger voor goede doel

Nederland geeft steeds ruimhartiger aan goede doelen. In 2014 gaf een huishouden gemiddeld ongeveer 400 euro uit aan goede doelen, in de jaren ’90 lag dit nog rond 250 euro. Aan eenmalige collectes...

Artikelen

1,3 procent van Nederlandse huishoudens heeft vermogen van 1 miljoen euro of meer

Nederland had begin 2013 ongeveer 98 duizend miljonairshuishoudens. Dat zijn er duizend meer dan een jaar eerder. Van alle huishoudens in Nederland heeft 1,3 procent een vermogen van een miljoen euro...

Artikelen

Armoedesignalement 2014

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) presenteren in deze gezamenlijke publicatie de meest actuele gegevens over armoede in Nederland.

Publicaties

Vrouw heeft steeds vaker een hoger inkomen dan haar partner

Het komt steeds meer voor dat vrouwen een hoger inkomen hebben dan hun partner. In 2002 was bij 13 procent van de (echt)paren van 15 tot 65 jaar de vrouw de hoofdkostwinner, in 2012 was dat bij 19...

Artikelen

Aantal huishoudens met onderwaarde eigen woning fors gegroeid

Ruim 1,4 miljoen huishoudens hadden begin 2013 een fiscale hypotheekschuld die hoger was dan de waarde van de eigen woning. Een jaar eerder waren dit er nog 1,1 miljoen.

Artikelen

Miljonairs in cijfers: update en uitbreiding

Dit rapport is een vervolg op het onderzoek Miljonairs in cijfers (2012) dat op verzoek van Van Lanschot Bankiers is uitgevoerd. In dit vervolgonderzoek worden cijfers over miljonairshuishoudens...

Artikelen

Druk vaste lasten bij 65-plushuishoudens het hoogst

Van de 31,5 duizend euro die een huishouden in 2010 gemiddeld uitgaf, ging ruim een derde op aan vaste lasten. Vijfenzestigplussers zijn naar verhouding het meest kwijt aan vaste lasten.

Artikelen

Minder huishoudens langdurig afhankelijk van uitkering

In 2010 waren 855 duizend huishoudens langdurig van een uitkering afhankelijk. Dat waren er bijna 40 duizend minder dan in 2009.

Artikelen

Welvarende babyboomers

Babyboomers zijn relatief welvarend. Niet alleen zijn huishoudens met een 50- tot 65-jarige hoofdkostwinner naar verhouding dikwijls te vinden in de hoogste inkomensregionen, bovendien hebben ze...

Artikelen

Hoogste inkomens dragen zwaarste lasten

Het bruto-inkomen van de Nederlandse huishoudens bedroeg in 2008 gemiddeld ruim 56 duizend euro. Daarvan moesten zij bijna 23 duizend euro, ofwel 40 procent, afdragen aan premies voor inkomens- en...

Artikelen

Een- en tweeverdieners

Sociaal Bestek, maart 2010

Artikelen

Tegenpolen

eYe 12, december 2007

Artikelen
Artikelen
Artikelen