Nederland steeds ruimhartiger voor goede doel

Een Nederlands huishouden gaf begin deze eeuw ongeveer 250 euro per jaar aan goede doelen. Tien jaar later is dit opgelopen naar 400 euro per jaar. Dat meldt CBS.

Donaties aan goede doelen gestegen

In de jaren ’90 van de vorige eeuw gaven huishoudens gemiddeld rond 250 euro per jaar aan goede doelen. Vanaf 2004 groeit dit bedrag gestaag; in 2012 en 2013 werd per huishouden om en nabij 400 euro aan goede doelen gedoneerd (exclusief donaties uit nalatenschappen). Ook als rekening wordt gehouden met inflatie, zijn donaties gaandeweg het nieuwe millennium opgelopen.

Uitgaven van huishoudens aan goede doelen

Eenmalige donaties en contributies aan maatschappelijke organisaties

Gemiddeld geven Nederlandse huishoudens bijna 150 euro uit aan collectes en donaties. Deze giften hebben doorgaans een eenmalig karakter. Huishoudens kunnen ook op regelmatige basis een vast bedrag aan een goed doel overmaken, zoals aan charitatieve of andere organisaties die een algemeen nut dienen, maar ook aan vakbonden of kerkelijke instellingen. Aan contributies aan maatschappelijke organisaties spendeert een huishouden bijna 250 euro.

Hoe ouder hoe vrijgeviger

Nederlanders doneren meer aan goede doelen naarmate ze ouder worden. Jonge huishoudens - met een hoofdkostwinner tot 35 jaar - geven bijna 1 procent van hun uitgaven uit aan een goed doel. Onder huishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder bedraagt dit het dubbele.

Aandeel van totale huishoudensuitgaven besteed aan goede doelen naar leeftijd hoofdkostwinner, 2013*