Huishoudens naar huishoudensinkomen in twintig gemeenten in Limburg, 31 december 2011

Maatwerktabel met het aantal huishoudens op 31 december 2011 voor twintig gemeenten in Limburg. Het aantal huishoudens wordt uitgesplitst naar huishoudenssamenstelling, leeftijd van de hoofdkostwinner van het huishouden en het besteedbaar huishoudensinkomen. Opdrachtgever: Wonen Limburg.