Personen naar hoogte inkomen in Box1, 2014 (voorlopige cijfers)