Maatwerktabel verdeling inkomen en vermogen Nederlandse huishoudens, 1 januari 2013

Deze tabel beschrijft de verdeling van inkomen en vermogen onder Nederlandse huishoudens met een hoofdkostwinner tussen de 30 en 89 jaar op 1 januari 2013.