Miljonairs naar vermogenspositie en leefstijl, 2017

Op basis van integrale vermogens- en inkomensgegevens wordt een overzicht gegeven van de vermogenspositie van miljonairshuishoudens. Ook worden gegevens gepresenteerd over de leefstijl van en diverse achtergronden van personen in miljonairshuishoudens.
In 2017 had van alle particuliere huishoudens in Nederland 1,5 procent een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Dat komt overeen met 115 duizend huishoudens. Miljonairs hebben een vermogen van meer dan 1 miljoen euro, waarbij de waarde van de eigen woning en de eventueel daarbij behorende hypotheek niet in het vermogen zijn meegerekend.