1,3 procent van Nederlandse huishoudens heeft vermogen van 1 miljoen euro of meer

Nederland had begin 2013 ongeveer 98 duizend miljonairshuishoudens. Dat zijn er duizend meer dan een jaar eerder. Van alle huishoudens in Nederland heeft 1,3 procent een vermogen van een miljoen euro of meer (exclusief eigen huis). Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag in een rapport over miljonairs in Nederland.


Bijna 62 procent van de miljonairs heeft een vermogen tussen de 1 en 2 miljoen euro. Ongeveer 28 procent zit tussen de 2 en 5 miljoen euro, 3 procent heeft meer dan 10 miljoen euro. De hoofdkostwinner van een miljonairshuishouden had een vermogen van gemiddeld 2,9 miljoen euro. In de berekening is de waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld niet meegerekend. Overig onroerend goed, zoals een tweede huis of eigen grond, wordt wel meegeteld.

Miljonairshuishoudens naar hoogte van vermogen, 2013*

Doorsnee miljonair is autochtone man van bijna 60 jaar

De hoofdkostwinner van een huishouden is in acht op de tien gevallen een man. Dat is bij miljonairs niet anders dan bij huishoudens met een vermogen van een miljoen of minder. Vrouwen zijn minder vaak kostwinner, onder meer omdat zij vaker parttime werken, zoals CBS al eerder meldde.

De hoofdkostwinner bij miljonairshuishoudens loopt gemiddeld tegen de 60 jaar, 8 jaar ouder dan een doorsnee ‘niet-miljonair’. Driekwart van de miljonairs is de 50 gepasseerd, 1 op de 20 is jonger dan 40 jaar.

Miljonairs en niet-miljonairs naar leeftijd hoofdkostwinner, 2013*

De hoofdkostwinner uit een miljonairshuishouden is in de helft van de gevallen hoogopgeleid, bij niet-miljonairs is dat een kwart. Negen op de tien miljonairs zijn autochtoon. Niet-westerse allochtonen zijn fors ondervertegenwoordigd. Zo’n anderhalf procent van de groep miljonairs is van niet-westerse afkomst. Onder niet-miljonairs is bijna 10 procent van de hoofdkostwinners een niet-westerse allochtoon.

Bloemendaal, Laren en Blaricum hebben relatief meeste miljonairs

De helft van de miljonairs woont in een buurt met relatief weinig bebouwing. Een gemiddelde miljonairswoning had in 2013 een waarde van 513 duizend euro. Dat is ruim het dubbele van de gemiddelde niet-miljonairskoopwoning. In Bloemendaal, Laren en Blaricum heb je relatief de grootste kans een miljonair tegen het lijf te lopen, in Kerkrade is dat het minst waarschijnlijk. In Utrecht en Zeeland zijn miljonairs relatief het sterkst vertegenwoordigd, in Limburg, in Flevoland en Groningen is de spoeling miljonairs het dunst.

Ruim helft miljonairsvermogen in aandelen en obligaties

Miljonair zijn betekent niet dat je minstens een “bedrag met zes nullen” op je bankrekening hebt staan. Miljonairs zetten slechts een klein deel van hun bezit op de bank. Van het totale miljonairsbezit stond 14 procent op de betaal- of spaarrekening. Gemiddeld had een miljonairshuishouden  een bank- en spaartegoed van 452 duizend euro. Bij niet-miljonairs was dat 35 duizend euro.
In 2013 had een gemiddeld miljonairshuishouden het leeuwendeel van de bezittingen (57 procent) in aandelen en obligaties geïnvesteerd. Naarmate het vermogen hoger is, neemt dat percentage toe.

17 procent van het vermogen van miljonairshuishoudens zit in onroerend goed buiten de eigen woning, zoals vakantiehuizen en grond. Daarnaast zit 7 procent in ondernemingsvermogen en roerende goederen, zoals vee, sieraden en klassieke auto’s.

Voornaamste inkomstenbron

Rente uit spaartegoeden, dividenden en inkomsten uit onroerend goed waren voor 20 procent van de miljonairshuishoudens de belangrijkste bron van inkomsten. Bij niet-miljonairs was dat bij niet meer dan 0,2 procent het geval. Bij meer dan de helft van die groep (51 procent) was arbeid de voornaamste inkomstenbron. Bij miljonairs gold dat voor ruim 29 procent. Bij bijna 30 procent van de miljonairs was het inkomen uit de eigen onderneming het belangrijkst, tegen 11 procent bij niet-miljonairs.

Belangrijkste bron van inkomsten van miljonairs- en niet-miljonairshuishoudens, 2013*

De cijfers over de vermogens- en inkomensverdeling kunnen op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Daarom zijn de cijfers hierover vaak onderwerp van maatschappelijke discussie. Eerder heeft CBS hierover een publicatie uitgebracht.

Bronnen:
Rapport miljonairs in cijfers