Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2013

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden.

Op basis van het Regionaal Inkomensonderzoek is, op verzoek van de klant voor particuliere huishoudens, waarvan het inkomen bekend is, het belastbaar inkomen ingedeeld in 5 categorieën. Daarbij is onder andere de zogenaamde huurtoeslaggrens gehanteerd voor verschillende huishoudenstypen:

Voor 2013 zijn dit de volgende grensbedragen:

  • Eenpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 65 jaar: €21.025
  • Eenpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder: € 21.100
  • Meerpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 65 jaar: €28.550
  • Meerpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder: €28.725

Downloads