Zoekresultaten

43 resultaten voor keyword:gehuwd
43 resultaten voor keyword:gehuwd

Pagina 1 van 2

850 duizend inkomens in toptarief inkomstenbelasting

Van de 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen hadden ruim 850 duizend mensen in 2014 een inkomen van meer dan 56 531 euro. Die vallen in het hoogste belastingtarief van 52 procent. 5,4...

Artikelen

Vier op de vijf mannelijke ex-gedetineerden heeft geen werk

Bijna de helft van de mannelijke ex-gedetineerden heeft drie maanden na afloop van detentie een uitkering als voornaamste bron van inkomsten. 20 procent haalt zijn inkomsten vooral uit werk. De...

Artikelen

Sociale uitsluiting, beschrijvende analyses

Deze notitie gaat over sociale uitsluiting en doet verslag van een aantal verkennende analyses. De onderzoeksvraag is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op de meting van sociale uitsluiting: welke...

Artikelen

Kinderen van niet gehuwde ouders vaker erkend

Kinderen van niet gehuwde ouders worden steeds vaker al in het jaar van geboorte erkend door de vader. In 2011 gold dat voor 9 op de 10 baby’s. Ook het aantal erkenningen is sterk toegenomen, vooral...

Artikelen

Mannen bij scheiding steeds ouder

In 2011 was de gemiddelde leeftijd bij echtscheiding van mannen bijna 46 jaar. In 1991 lag de gemiddelde leeftijd nog op 40 jaar.

Artikelen

De invloed van emotionele gebeurtenissen op geluk en tevredenheid

Emotionele gebeurtenissen, ook wel aangeduid als life events, beïnvloeden geluk en tevredenheid in iemands leven. Dit is vaak al zichtbaar in de aanloop naar de emotionele gebeurtenis. Veel personen...

Artikelen

Minder gezinnen met gehuwde ouders

De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen.

Artikelen

Maatschappelijke participatie; contacten, kerkelijke gezindte 1997-2011

Maatschappelijke participatie. Sociale contacten,kerkelijke gezindte.

Cijfers

Geëmigreerde vijftigers en zestigers hebben meer vermogen dan blijvers

Nederlanders die tussen hun 50e en 70e emigreren hebben gemiddeld meer vermogen dan hun leeftijdsgenoten die in Nederland blijven wonen.

Artikelen
Artikelen

Vier op de vijf Turken en Marokkanen trouwen in eigen kring

In 2010 zijn in Nederland 34,5 duizend allochtonen getrouwd. Een kwart van de huwende allochtonen was van Turkse of Marokkaanse herkomst.

Artikelen

Aandeel eenouders van totaal aantal gezinnen met kinderen per gemeente

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Van de 7,4 miljoen huishoudens in Nederland betreft een derde een huishouden met een of meer kind(eren). In bijna zeven op de tien gezinnen met een of meer...

Artikelen

Bijna een op de tien levendgeborenen heeft alleenstaande moeder

In 2009 had bijna één op de tien levendgeborenen een alleenstaande moeder. Negen op de tien kinderen werden geboren bij een samenwonend paar.

Artikelen

Aantal migratiehuwelijken in 2009 licht gestegen

In 2009 zijn in Nederland 30 duizend allochtonen gehuwd. Bij 9 procent van deze huwelijken kwam de partner naar Nederland om te trouwen.

Artikelen

Recordaantal 40-jarige bruiloften

In 2010 bereikt het aantal echtparen dat hun 40-jarige bruiloft viert een hoogtepunt. Dit hangt vooral samen met de piek in huwelijken rond 1970.

Artikelen

Nog steeds liever samen

De grotere hang naar zelfstandigheid en emancipatie heeft geleid tot een toename van het aantal jongeren dat vanuit het ouderlijk huis alleen gaat wonen en van het aantal gestrande huwelijken....

Artikelen

De economische crisis in de demografie

De kredietcrisis van 2008 heeft zijn weerslag gehad in de demografische ontwikkeling. Het aantal verhuizingen liep fors terug, en ook op het terrein van immi- en emigratie en relatievorming en...

Artikelen
Artikelen

Inkomenskloof tussen alleenstaande moeders en moeders met partner groter

Alleenstaande moeders hebben beduidend minder te besteden dan samenwonende of gehuwde moeders. In 2008 had een alleenstaande moeder een gemiddeld besteedbaar inkomen van 15 duizend euro, terwijl een...

Artikelen

Gescheiden vrouwen blijven vaker alleen

Vier jaar na een echtscheiding woont de helft van de mannen opnieuw samen. Vrouwen zijn dan nog beduidend vaker alleenstaand.

Artikelen

Jonge nabestaanden en het Anw-gebruik in Nederland

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen
Artikelen

Vrouwenarbeid funest voor gezinsleven

In 1910 publiceerde de Arbeidsinspectie een cijferrapport over de fabrieksarbeid van de gehuwde vrouw. De impliciete boodschap was dat dat eigenlijk niet kon: vrouwen met kinderen thuis die...

Artikelen

Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen

Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2009. Dit artikel gaat in op de samenhang tussen burgerlijke staat en verschillende gezondheidsindicatoren bij ouderen. Er bestaan duidelijke verbanden, ook als rekening...

Artikelen

Ouderen zonder partner hebben groter gezondheidsrisico

Van de personen van 50 tot 80 jaar met een levenspartner, heeft ruim 8 procent een slechte fysieke en psychische gezondheid. Dat is veel minder dan bij gescheiden, verweduwde of nooit gehuwde 50- tot...

Artikelen