Zoekresultaten

50 resultaten voor keyword:gehuwd
50 resultaten voor keyword:gehuwd

Pagina 1 van 2

Artikelen
Artikelen

Gescheiden vrouwen blijven vaker alleen

Vier jaar na een echtscheiding woont de helft van de mannen opnieuw samen. Vrouwen zijn dan nog beduidend vaker alleenstaand.

Artikelen
Artikelen

Demografische levensloop van vijftigers

De 'protestgeneratie' stond aan de vooravond van een groot aantal demografische veranderingen. De ‘standaardlevensloop’ heeft plaatsgemaakt voor een ‘keuzelevensloop’.

Artikelen

Slachtoffers van moord en doodslag 2008

In bijgevoegde tabellen staan gegevens van de slachtoffers van moord en doodslag in Nederland in 2008. Tevens zijn gegevens te vinden over slachtoffers van moord en doodslag in de Europese Unie in...

Cijfers

Nog steeds liever samen

De grotere hang naar zelfstandigheid en emancipatie heeft geleid tot een toename van het aantal jongeren dat vanuit het ouderlijk huis alleen gaat wonen en van het aantal gestrande huwelijken....

Artikelen

Demografische levensloop van vijftigers

Bevolkingstrends, 2e kwartaal 2006

Artikelen
Artikelen

Naar een half miljoen alleenstaande ouders in Nederland

Het aantal alleenstaande ouders blijft toenemen. Dat komt door het uit elkaar gaan van zowel gehuwde als niet-gehuwde paren met kinderen.

Artikelen

Bijna een op de tien levendgeborenen heeft alleenstaande moeder

In 2009 had bijna één op de tien levendgeborenen een alleenstaande moeder. Negen op de tien kinderen werden geboren bij een samenwonend paar.

Artikelen

Vrouwenarbeid funest voor gezinsleven

In 1910 publiceerde de Arbeidsinspectie een cijferrapport over de fabrieksarbeid van de gehuwde vrouw. De impliciete boodschap was dat dat eigenlijk niet kon: vrouwen met kinderen thuis die...

Artikelen

Vier op de vijf Turken en Marokkanen trouwen in eigen kring

In 2010 zijn in Nederland 34,5 duizend allochtonen getrouwd. Een kwart van de huwende allochtonen was van Turkse of Marokkaanse herkomst.

Artikelen

Schatting van het aantal stiefgezinnen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2007. In dit artikel wordt het huidige aantal stiefgezinnen en hun samenstelling in Nederland in kaart gebracht. Daarnaast wordt de ontwikkeling hierin in de afgelopen...

Artikelen

Aandeel eenouders van totaal aantal gezinnen met kinderen per gemeente

Bevolkingstrends, 3e kwartaal 2011. Van de 7,4 miljoen huishoudens in Nederland betreft een derde een huishouden met een of meer kind(eren). In bijna zeven op de tien gezinnen met een of meer...

Artikelen

Aantal migratiehuwelijken in 2009 licht gestegen

In 2009 zijn in Nederland 30 duizend allochtonen gehuwd. Bij 9 procent van deze huwelijken kwam de partner naar Nederland om te trouwen.

Artikelen

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en partners

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2007

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Minder gezinnen met gehuwde ouders

De samenstelling van gezinnen is in de afgelopen tien jaar veranderd. Ouders zijn vaker niet-gehuwd en er zijn minder grote gezinnen.

Artikelen

Jonge nabestaanden en het Anw-gebruik in Nederland

Sociaaleconomische trends 4e kwartaal 2009

Artikelen