Vrouwenarbeid funest voor gezinsleven

In 1910 publiceerde de Arbeidsinspectie een cijferrapport over de fabrieksarbeid van de gehuwde vrouw. De impliciete boodschap was dat dat eigenlijk niet kon: vrouwen met kinderen thuis die fabrieksarbeid verrichten. Het onderzoek paste perfect in de beschavingsdiscussie van die dagen.