Sociale uitsluiting, beschrijvende analyses

Deze notitie gaat over sociale uitsluiting en doet verslag van een aantal verkennende analyses. De onderzoeksvraag is tweeledig. Enerzijds is deze gericht op de meting van sociale uitsluiting: welke indicatoren zijn hierbij van belang. Anderzijds wordt ingegaan op het in kaart brengen van hoeveel mensen, op basis van de geselecteerde indicatoren, in Nederland uitgesloten zijn en, vervolgens, welke groepen in de samenleving vooral sociaal zijn uitgesloten.