Ouderen zonder partner hebben groter gezondheidsrisico

Van de personen van 50 tot 80 jaar met een levenspartner, heeft ruim 8 procent een slechte fysieke en psychische gezondheid. Dat is veel minder dan bij gescheiden, verweduwde of nooit gehuwde 50- tot 80-jarigen. Zo heeft 20 procent van de gescheiden mensen van 50 tot 80 jaar psychische problemen en 14 procent een slechte fysieke gezondheid. Van de personen waarvan binnen de afgelopen drie jaar de partner is overleden, heeft eveneens bijna 20 procent een slechte psychische gezondheid. Dat is aanzienlijk meer dan bij verweduwden waarbij het overlijden van de partner langer dan drie jaar geleden is. Van hen gaf 13 procent aan psychische problemen te hebben..

De slechtere gezondheid leidt niet tot meer bezoeken aan de huisarts, specialist of fysiotherapeut. De 50- tot 80-jarigen met partner verschillen in dit opzicht nauwelijks van hun alleenstaande leeftijdsgenoten.

Personen van 50 tot 80 jaar met een slechte gezondheid, 2004/2006

Personen van 50 tot 80 jaar met een slechte gezondheid, 2004/2006

Bron: Bevolkingstrends 1e kwartaal 2009, Burgerlijke staat, recente verweduwing en gezondheidsindicatoren van ouderen