Bijna een op de tien levendgeborenen heeft alleenstaande moeder

In 2009 had bijna één op de tien levendgeborenen een alleenstaande moeder. Negen op de tien kinderen werden geboren bij een samenwonend paar.

Vier op de tien kinderen buiten het huwelijk geboren

Van de 185 duizend levendgeborenen in 2009 hadden er vier op de tien een moeder die niet gehuwd is.

Aandeel levendgeborenen naar samenleefvorm van de moeder, 2009

Aandeel levendgeborenen naar samenleefvorm van de moeder, 2009

Eerstgeborenen vaakst buiten huwelijk geboren

Vooral eerstgeborenen hebben vaak een niet-gehuwde moeder. Vier op de tien hebben een moeder die niet gehuwd samenwoont en bij bijna één op de tien is de moeder alleenstaand. Bij een tweede en volgend kind is de moeder vaker gehuwd.

Aandeel levendgeborenen naar samenleefvorm van de moeder en rangnummer van het kind, 2009

Aandeel levendgeborenen naar samenleefvorm van de moeder en rangnummer van het kind, 2009

Vooral in Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland

In Flevoland, Zuid-Holland en Noord-Holland was het aandeel levendgeborenen dat een alleenstaande moeder heeft het hoogst. In deze provincies liggen een aantal grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Almere.

In die steden wonen relatief veel mensen van Antilliaanse, Arubaanse en/of Surinaamse herkomst. Eenoudergezinnen komen vaker voor bij deze bevolkingsgroepen. In Zeeland, Overijssel en Gelderland was het aandeel dat een gehuwd samenwonende moeder heeft juist het hoogst.

Levendgeborenen naar samenleefvorm van de moeder en provincie

Levendgeborenen naar samenleefvorm van de moeder en provincie

Mila van Huis en Suzanne Loozen

Bron: Bevolkingstrends, Samenleefvorm van de moeder bij geboorte van het kind