Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011

Artikelen in dit nummer:

Demografische levensloop van babyboomers: terugblik en perspectief

Jonge moeders stellen tweede kind langer uit

Chinezen in Nederland in het eerste decennium van de 21ste eeuw

De maatschappelijke situatie van Surinaamse bevolkingsgroepen in Nederland

Sociaal-culturele verschillen tussen Turken, Marokkanen en autochtonen: eerste resultaten van de Nederlandse LevensLoop Studie (NELLS)

Dynamiek in stadswijken: sociale stijging en verhuizingen

Voorkeur huren boven kopen varieert sterk onder huizenbezitters

Subjectief welzijn: welke factoren spelen een rol?

Zorg zonder verblijf naar welvaart bij ouderen

Bron: Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2011