850 duizend inkomens in toptarief inkomstenbelasting

© ANP

Van de 13,1 miljoen burgers met een belastbaar inkomen uit werk en woning hadden ruim 850 duizend mensen in 2014 een inkomen van meer dan 56 531 euro. Die vallen in het hoogste belastingtarief van 52 procent. 5,4 Miljoen Nederlanders betaalden wel belasting maar werkten niet. Dat meldt CBS.

Naam

Het belastbaar inkomen uit werk en woning is het inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting. Van de 13,1 miljoen burgers met een inkomen in box 1 hadden er vorig jaar 7,7 miljoen werk. Van de overige 5,4 miljoen mensen leefden er 3 miljoen van hun pensioen en 1,1 miljoen ontvingen een uitkering vanwege arbeidsongeschiktheid, bijstand of werkloosheid.

Bijna de helft van de Nederlanders met inkomen (6,5 miljoen) viel in de eerste schijf tot 19 646 euro. Bij de overige 6,6 miljoen mensen viel het inkomen in de tweede schijf of daarboven.

Personen naar hoogte van het inkomen in box 1, 2014*

6,6 miljoen werkenden met inkomen tot 50 duizend euro

Ruim 11,8 miljoen mensen hadden een inkomen tot 50 duizend euro. Van hen werkten er ruim 6,6 miljoen. Deze mensen ontvingen de arbeidskorting en hoeven minder belasting te betalen. Stijgt deze arbeidskorting, dan wordt het voordeel groter.

Er waren 5,1 miljoen mensen die wel een inkomen in box 1 hadden, maar niet werkten. Bij de meesten van hen, ruim 3,5 miljoen, viel het belastbaar inkomen in de eerste belastingschijf. Omdat deze mensen geen arbeidskorting ontvangen hebben ze noch voordeel van een stijging ervan, noch van een daling van de belastingtarieven in de tweede en derde schijf.

Niet-werkzame personen naar hoogte van het inkomen in box 1, 2014*

600 duizend met inkomen van ten minste 65 duizend euro

Ruim 850 duizend Nederlanders hadden een inkomen in de vierde schijf. Deze schijf heeft het hoogste belastingtarief en gold in 2014 vanaf een inkomen van 56 532 euro. Hiervan hadden 580 duizend mensen een belastbaar inkomen dat hoger was dan 65 duizend euro. Deze groep heeft het meeste baat bij een eventuele verhoging van het aangrijpingspunt van het toptarief naar 65 duizend euro. Hun volledige inkomen tussen 56 532 en 65 duizend euro zou dan tegen het lagere tarief van de derde schijf belast worden (42 procent in plaats van 52 procent).

Personen naar hoogte van het inkomen in het toptarief, 2014*

Bron: Maatwerk: Personen naar hoogte van het inkomen in box 1, 2014 (voorlopig cijfer)