Aantal migratiehuwelijken in 2009 licht gestegen

In 2009 zijn in Nederland 30 duizend allochtonen gehuwd. Bij 9 procent van deze huwelijken kwam de partner naar Nederland om te trouwen. Onder allochtonen van Turkse en Marokkaanse herkomst ligt dat aandeel veel hoger. Het totale aantal migratiehuwelijken was 2 800, 400 meer dan in 2008.

Meer niet-westerse allochtonen getrouwd

In 2009 trouwden 6 procent meer personen van niet-Nederlandse herkomst dan in 2008. Vooral het aantal niet-westerse allochtonen dat in het huwelijk trad is toegenomen. Dit hangt samen met de groei van het aantal 20- tot 30-jarigen in deze groep, vooral van de tweede generatie. Bijna vier op de tien huwende allochtonen waren van Turkse, Marokkaanse of Surinaamse herkomst.

Aantal migratiehuwelijken

Aantal migratiehuwelijken

Bijna 3 duizend migratiehuwelijken

Het aantal huwelijken met een partner die speciaal daarvoor uit het land van herkomst is gekomen, is in 2009 met 2 800 veel lager dan in het begin van deze eeuw. In 2001 waren er nog 6 200 migratiehuwelijken. Na een aantal jaren van daling neemt het aantal migratiehuwelijken sinds 2008 weer licht toe.

Turkse allochtonen vaker een migratiehuwelijk dan Marokkaanse

Het aandeel migratiehuwelijken is met 28 procent het hoogst bij Turkse allochtonen van de eerste generatie. De tweede generatie, in Nederland geboren, sluit minder vaak een migratiehuwelijk. Bij de Turkse herkomstgroep van de tweede generatie lag dat aandeel in 2009 op 17 procent, iets hoger dan het jaar ervoor (13 procent). Bij de huwende Marokkanen was het aandeel migratiehuwelijken onder de tweede generatie met 9 procent veel lager. Bij de eerste generatie was het 22 procent.

Partnerkeuze van in 2009 gehuwde Turken van de eerste generatie

Partnerkeuze van in 2009 gehuwde Turken van de eerste generatie

Partnerkeuze van in 2009 gehuwde Turken van de tweede generatie

Partnerkeuze van in 2009 gehuwde Turken van de tweede generatie

Elma Wobma

Bron: StatLine, Huwenden; partnerkeuze van allochtonen naar herkomst