Inkomenskloof tussen alleenstaande moeders en moeders met partner groter

Alleenstaande moeders hebben beduidend minder te besteden dan samenwonende of gehuwde moeders. In 2008 had een alleenstaande moeder een gemiddeld besteedbaar inkomen van 15 duizend euro, terwijl een moeder met een partner over bijna 25 duizend euro kon beschikken. Dit verschil is sinds 2003 gegroeid.

Inkomensverschil toegenomen

Het gemiddeld gestandaardiseerd besteedbaar inkomen van een alleenstaande moeder bedroeg in 2003 nog 68 procent van dat van een samenwonende of getrouwde moeder. In 2008 was dat nog maar 62 procent. Dit komt vooral doordat de, toch al lagere,  arbeidsdeelname van alleenstaande moeders in deze jaren minder sterk gegroeid is dan die van samenwonende of gehuwde moeders.

Verschil in inkomen uit arbeid afgenomen

Onder de werkende alleenstaande moeders is het aandeel met een voltijdbaan harder afgenomen dan onder de samenwonende of gehuwde moeders. Ook zijn de moeders met partner, in tegenstelling tot alleenstaande moeders, gemiddeld meer uren per week gaan werken.

Door deze ontwikkelingen is het verschil in inkomen uit arbeid tussen de twee groepen moeders rap kleiner geworden. Bedroeg het zelf verdiende inkomen uit arbeid van een alleenstaande moeder in 2003 gemiddeld nog 116 procent van dat van een samenwonende of gehuwde moeder, in 2008 was dat percentage geslonken naar 101 procent.

Het hogere inkomen uit arbeid bij alleenstaande moeders is te verklaren doordat de werkenden onder hen gemiddeld nog wel meer uren maken dan de werkende moeders met een partner.

Inkomen van alleenstaande moeders met ten minste een minderjarig kind in het huishouden

Inkomen van alleenstaande moeders met ten minste een minderjarig kind in het huishouden

Marion van den Brakel en Reinder Lok

Bron:
De inkomenssituatie van alleenstaande moeders: trends en dynamiek, Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2009

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt, Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2008