Zoekresultaten

49 resultaten voor keyword:exporteur
49 resultaten voor keyword:exporteur

Pagina 1 van 2

Doorsnee handelaar is crisis nog niet te boven

In 2012 exporteerde de doorsnee exporteurs 19 procent minder dan in 2007. De totale exportwaarde van goederen steeg in deze periode echter met 25 procent.

Artikelen

Zelfstandig mkb vooral indirect van belang voor export

Het zelfstandig MKB draagt vooral bij aan de handel als toeleverancier voor Nederlandse exporteurs.

Artikelen

Aantal goederenhandelaren

Aantal goederenhandelaren (importeur en exporteurs) en met welke landen ze zaken doen.

Cijfers
Artikelen

Kwart goederenexport door zelfstandig mkb

Het belang van het zelfstandig midden- en kleinbedrijf (mkb) in de Nederlandse export

Artikelen

Grootste deel exporteurs voert incidenteel uit

Van de bedrijven die exporteren doet het grootste deel dit niet structureel.

Artikelen

Toename startende exporteurs in zelfstandig mkb

Aantal startende exporteurs in het zelfstandig midden- en kleinbedrijf (mkb)

Artikelen

Publieke exportverzekering goed voor 0,25 procent bbp

Het belang van de exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid voor de Nederlandse export

Artikelen

Exportwaarde uien 2005-2015

Exportwaarde uien in de jaren 2005, 2010, 2014 en 2015 naar land van bestemming.

Cijfers

Oranje Handelsmissiefonds - effectonderzoek winnaars

In dit rapport wordt onderzocht of het winnen van het OHMF significant effect heeft op het exportsucces een jaar na het winnen van deze prijs.

Cijfers

Aandeel exporteurs en aandeel exportwaarde boycotgoederen

Aandeel exporteurs in totaal aantal bedrijven in Nederland en aandeel exportwaarde boycotgoederen in totale exportwaarde per provincie, 2013

Cijfers

Monitor bouwsector (eerste meting)

Maatwerktabellen over de bouwsector met de uitkomsten voor bijna 40 indicatoren die ingedeeld zijn in 5 thema’s: macro-economie, bedrijven, werkgelegenheid, innovatie en onderwijs. Opdrachtgever:...

Cijfers

Landbouwexport (incl. de export van de aan landbouw gerelateerde producten), 2009-2013

Cijfers over de export van de landbouwproducten en de aan landbouw gerelateerde producten. Met detailinfo over MKB, aantal exporteurs en Duitsland.

Cijfers

Aantal exporteurs

Aantal exporteurs van goederen.

Cijfers
Artikelen

Crisis raakt Nederlandse uitvoer even hard als de Duitse en Franse uitvoer

Ondanks de forse teruggang van de Nederlandse uitvoer, hebben de Nederlandse exporteurs in Europa geen marktaandeel verloren.

Artikelen

Factsheet handelsrelatie Nederland en de Verenigde Staten

Nederland heeft een belangrijke handelsrelatie met de Verenigde Staten. De VS is de belangrijkste handelspartner buiten de Europese Unie. In deze factsheet staan enkele feiten en grafieken waarin de...

Artikelen
Artikelen

Steeds meer vervoer door Oost-Europese bedrijven

Oost-Europese bedrijven verzorgen steeds meer vervoersdiensten voor Nederland. Het gaat hierbij vooral om Poolse vervoerders.

Artikelen
Artikelen

Boycot raakt exporteurs nauwelijks

Van de bijna 4 duizend bedrijven die in 2013 goederen exporteerden naar Rusland, wordt ongeveer 10 procent direct geraakt door de Russische goederenboycot. Het gaat hierbij vooral om de groothandel...

Artikelen
Artikelen

Dynamiek van internationale handelsbedrijven

Een verhandeling over de demografie van internationale handelaren (in goederen), de economische ontwikkeling van deze bedrijven, de manier waarop ze groeien (extensieve versus intensieve groei) en...

Artikelen

Nederland vijfde aspergeland van Europa

Met een geoogst areaal van bijna 3 duizend hectare in 2015 staat Nederland op de vijfde plaats in Europa.

Artikelen