Internationaliseringsmonitor 2018, derde kwartaal

Bedrijven kunnen meerdere strategieën hebben om hun exportpositie te behouden en te verstevigen. Zo kunnen bedrijven er voor kiezen om nieuwe buitenlandse markten aan te boren, het klantenbestand in bepaalde markten uit te breiden of simpelweg de verkopen naar bestaande klanten toe te laten nemen. Ook kunnen bedrijven zich onderscheiden door samengestelde exportpakketten aan te bieden, waarbij naast het hoofdproduct ook bijproducten meegeleverd worden. Dit fenomeen heet carry-along trade en komt in deze editie van de Internationaliseringsmonitor uitgebreid aan bod. Ook is er volop aandacht voor de extensieve marge van de internationale handel, en dan in het bijzonder op het aantal handelsrelaties dat exporteurs hebben in het buitenland. Dit inzicht biedt in de afhankelijkheid van bedrijven van één of enkele handelsrelaties met betrekking tot hun export.

De Internationaliseringsmonitor beschrijft trends in internationalisering en de consequenties hiervan voor de Nederlandse economie en samenleving. De publicatie verschijnt vier keer per jaar en maakt deel uit van het CBS ontwikkel- en publicatieprogramma Globalisering, dat in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken plaatsvindt.

Het doel van het onderzoeksprogramma Globalisering is om tot nieuwe inzichten te komen op het terrein van globalisering ten behoeve van praktijk, beleid en wetenschap. De kern van de aanpak is het integreren van uiteenlopende bronnen en reeds beschikbare microdata, gecombineerd met toepassing van geavanceerde statistische methodes zoals I/O analyse. De resultaten hiervan, nieuw ontwikkelde statistieken en begeleidende analyses, worden gepubliceerd in de Internationaliseringsmonitor.