Meer export van onderhoud, reparatie en leasediensten

© Hollandse Hoogte / Maarten Hartman
In de eerste zes maanden van 2019 hebben in Nederland gevestigde bedrijven voor 2,7 miljard aan onderhoud, reparatie en leasediensten voor het buitenland verricht. In de eerste zes maanden van 2014 was dat nog 2,2 miljard euro. Dat meldt het CBS.

Bij de export van onderhoud en reparatiediensten gaat het om het onderhouden of repareren van goederen door Nederlandse bedrijven voor het buitenland, waarbij de goederen in buitenlands eigendom blijven. Bij de export van operationele leasediensten gaat het bijvoorbeeld om de verhuur van vervoermiddelen of machines aan buitenlandse bedrijven. De exportwaarde is dan de vergoeding die aan het buitenland in rekening wordt gebracht.

Sinds 2014 is de export van onderhouds- en reparatiediensten gegroeid van 1,0 tot 1,2 miljard euro per half jaar en is die van operationele leasediensten toegenomen van 1,2 tot 1,5 miljard euro.

Nederlandse export van onderhoud, reparatie en lease
 Eerste halfjaar 2019 (mld euro)Eerste halfjaar 2014 (mld euro)
Export onderhoud en reparatie1,210,97
Export operationele lease1,501,24

Exportgroei vooral door nieuwe exporteurs

De toenemende exportwaarde betreft met name Nederland gevestigde bedrijven die in 2014 nog geen onderhouds-, reparatie- en lease-activiteiten exporteerden. Voor een kleiner deel heeft de hogere exportwaarde betrekking op toegenomen activiteit bij exporteurs die in 2014 al als exporteur van deze diensten actief waren.

De groeiende exportwaarde van operationele leasediensten is in zijn geheel te danken aan relatief nieuwe exporteurs. Bij de onderhouds- en reparatiediensten geldt dat twee derde van de exporttoename komt door exporteurs die in 2014 nog niet actief waren als exporteur van deze diensten.

Exportgroei onderhoud, reparatie en lease, 2014-2018
 Groei exportwaarde bij sinds 2014 actieve exporteurs (%)Groei exportwaarde bij bedrijven die in 2014 nog geen exporteur waren (%)
Export onderhoud en reparatie3367
Export operationele lease0100

Grootste exportgroei in Europa

Vooral binnen Europa is de groei van de internationale onderhoud-, reparatie- en lease-activiteit toegenomen. Zo is Nederland in de eerste plaats meer gaan verdienen aan Frankrijk, Denemarken, Italië, Spanje en Ierland. In het geval van Denemarken, Italië en Spanje zit de toename grotendeels in lease-activiteiten waaronder het verhuren van machines en logistieke hulpmiddelen zoals wagons en pallets.

Als naar het totale exportniveau in 2019 wordt gekeken, dan zijn de traditionele exportpartners die het belangrijkst: Duitsland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Onderhoud en reparatie van transportmiddelen, windmolens en elektronica voor het buitenland is een belangrijke bron van inkomsten voor Nederland.

Exportgroei, 2019 t.o.v. 2014 (eerste halfjaar)
LandOnderhoud en reparatie (mln euro)Operationele lease (mln euro)
Frankrijk68,164,0
Denemarken15,256,5
Italië20,449,0
Spanje17,650,2
Ierland58,45,1