Bijdrage publieke exportkredietverzekering aan economie

Technicus controleert koelcontainers in de haven
© Getty Images/iStockphoto
De publieke exportkredietverzekering (pekv) biedt Nederlandse bedrijven de mogelijkheid om betalingsrisico’s van exporttransacties te verzekeren bij de Staat. Het gaat om de risico’s van transacties die door een combinatie van looptijd van het exportkrediet, omvang van het bedrag of risico van debiteur of bestemmingsland niet via de markt verzekerd kunnen worden.

Het ministerie van Financiën heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om de bijdrage aan de Nederlandse economie van de publieke exportkredietverzekering te onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zullen als input dienen voor de periodieke beleidsdoorlichting van dit instrument.

In 2021 heeft de opdrachtgever (het Ministerie van Financiën) bij het CBS gemeld dat de geleverde cijfers voor eerdere jaargangen niet altijd juist waren. Voor meer informatie zie de tabeltoelichting in de 2020-tabel hieronder