Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export gunstiger

Het beeld voor de export is in juni 2021 gunstiger dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, twee verslechterden en een bleef onveranderd. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De jaar-op-jaargroei van de Duitse productie industrie was aanzienlijk groter. Het oordeel van de Europese industriële ondernemers over de buitenlandse orders en het producentenvertrouwen in de eurozone verbeterden wat. De reële wisselkoers en het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun buitenlandse orderpositie verslechterden iets. Het Duitse producentenvertrouwen bleef gelijk.

Relevante links