Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export ongunstiger

Het beeld voor de export is in augustus 2019 minder gunstig dan in juli. Ten opzichte van de Exportradar van juli is van vijf indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Volgens de Exportradar van augustus alle vijf indicatoren verslechterd. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De krimp op jaarbasis van de Duitse industriële productie was groter. Verder was het vertrouwen van Duitse en Europese producenten opnieuw negatiever. Ook het oordeel van producenten in de eurozone en in Nederland over hun exportorders was negatiever.

Relevante links