Exportradar

14-5-2018 14:00
De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export gunstiger

Het beeld voor de export is in mei 2018 gunstiger dan in april. Volgens de Exportradar van mei zijn vier indicatoren verbeterd en twee veranderden nauwelijks. Ten opzichte van de Exportradar van april is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie was groter dan een maand eerder. Verder verbeterde het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over de buitenlandse orderpositie. Ook het vertrouwen van producenten in Duitsland en in de eurozone steeg. Het oordeel van de Europese ondernemers in de industrie over hun buitenlandse orderpositie en de ontwikkeling van de reële wisselkoers bleven nagenoeg gelijk.

Toelichting Exportradar.