Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export minder gunstig

Het beeld voor de export is in oktober 2019 minder gunstig dan in september. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Twee indicatoren verbeterden en vier verslechterden. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De ontwikkeling van de reële wisselkoersen was iets gunstiger. Verder was de krimp op jaarbasis van de Duitse industriële productie kleiner. Het vertrouwen van de Duitse en Europese producenten was daarentegen negatiever. Ook het oordeel van producenten in de eurozone en Nederland over de buitenlandse orders was negatiever.

Relevante links