Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export fractie gunstiger

Het beeld voor de export is in februari 2019 iets beter dan in januari. Ten opzichte van de Exportradar van januari is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Volgens de Exportradar van februari zijn drie indicatoren verbeterd en drie verslechterd. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Producenten in Nederland waren positiever over de exportorders. De ontwikkeling van de reële wisselkoers en de productie van de Duitse industrie verbeterden ook in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Daarentegen was het vertrouwen van producenten in de eurozone en in Duitsland minder positief dan een maand eerder. Het oordeel van producenten in de eurozone over hun exportorders verslechterde ook.

Toelichting Exportradar.