Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export minder gunstig

Het beeld voor de export is in december 2019 minder gunstig dan in november. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verslechterden en een verbeterde. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De krimp op jaarbasis van de Duitse industriële productie was groter. Ook het oordeel van producenten in Nederland over de buitenlandse orders was negatiever. Verder was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen minder gunstig. Het vertrouwen van de Duitse producenten was negatiever en het oordeel van producenten in de eurozone over de buitenlandse orders ook. Daarentegen was het producentenvertrouwen in de eurozone wat minder negatief.

Relevante links