Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export minder gunstig

Het beeld voor de export is in augustus 2018 per saldo minder gunstig dan in juli. Ten opzichte van de Exportradar van juli is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Volgens de Exportradar van juli zijn vijf indicatoren verslechterd en een is verbeterd. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De ontwikkeling van de reële wisselkoers verbeterde iets. Het vertrouwen van producenten in Duitsland en in de eurozone was echter minder positief. Ook de jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie was kleiner dan een maand eerder. Verder was het oordeel van de Europese en Nederlandse ondernemers in de industrie over de buitenlandse orders minder positief.

Toelichting Exportradar.