Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export minder ongunstig

Het beeld voor de export is in februari 2020 minder ongunstig dan in januari. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verbeterden. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Zowel Nederlandse en Europese ondernemers in de industrie waren minder negatief over hun buitenlandse orderpositie. Daarnaast steeg het producentenvertrouwen steeg in Duitsland en de eurozone. De krimp van de Duitse industriële productie was kleiner dan voorgaande maand. Hier staat tegenover dat de stijging van de reële wisselkoers groter was.

Relevante links