Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export fractie ongunstiger

Het beeld voor de export is in april 2019 iets minder gunstig dan in maart. Ten opzichte van de Exportradar van maart is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Volgens de Exportradar van april zijn vier indicatoren verslechterd en twee verbeterd. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De ontwikkeling van de productie van de Duitse industrie verbeterde. Ook de ontwikkeling van de reële wisselkoers verbeterde iets. Daarentegen daalde het vertrouwen van Duitse en Europese producenten. Ook het oordeel van producenten in de eurozone en Nederland over hun exportorders verslechterde.

Toelichting Exportradar.