Exportradar

14-11-2017 08:26
De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export fractie gunstiger

Het beeld voor de export is in november iets gunstiger dan in oktober. Volgens de Exportradar van november zijn drie indicatoren verbeterd, twee verslechterd en een bleef nagenoeg gelijk. Ten opzichte van de Exportradar van oktober is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Het Duitse producentenvertrouwen nam in oktober opnieuw toe. Verder steeg het producentenvertrouwen in de eurozone. Ook waren de Nederlandse industriële ondernemers opnieuw minder negatief over de buitenlandse orders dan vorige maand. Daarentegen waren de ontwikkeling van de Duitse industriële productie en die van de reële wisselkoersen op jaarbasis minder gunstig. Het oordeel van de industriële producenten in de eurozone over hun exportorders veranderde nauwelijks.

Toelichting Exportradar.