Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export onveranderd

Het beeld voor de export is in november 2018 per saldo even gunstig als in oktober. Ten opzichte van de Exportradar van oktober is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Volgens de Exportradar van november zijn drie indicatoren verbeterd en drie verslechterd. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De ontwikkeling van de reële wisselkoers en de productie van de Duitse industrie verbeterden in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Verder was het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over de buitenlandse orders een fractie positiever. Daarentegen verslechterde het vertrouwen van Duitse en eurozoneproducenten en waren de producenten in de eurozone ook wat negatiever over de exportorders.

Toelichting Exportradar.