Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export minder gunstig

Het beeld voor de export is in november 2022 minder gunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verslechterden, een verbeterde. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De jaar-op-jaargroei van de Duitse productie was groter dan een maand eerder. De ontwikkeling van de reële wisselkoersen was echter ongunstiger. Ook verslechterden het Duitse producentenvertrouwen en het producentenvertrouwen van de eurozone. Het oordeel van de Europese ondernemers en de Nederlandse ondernemers over hun buitenlandse orderpositie verslechterde ook.

Relevante links