Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export gunstiger

Het beeld voor de export is in januari 2023 gunstiger dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, drie verslechterden. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De ontwikkeling van de reële wisselkoersen was gunstiger. Het producentenvertrouwen van de eurozone en het oordeel van de Nederlandse ondernemers over hun buitenlandse orderpositie verbeterden. Daarentegen was het oordeel van de Europese ondernemers over de buitenlandse orders negatiever. De jaar-op-jaargroei van de Duitse productie was kleiner dan een maand eerder en het Duitse producentenvertrouwen verslechterde.
 

Relevante links