Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export gunstiger

Het beeld voor de export is in januari 2020 gunstiger dan in december. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verslechterden, twee verbeterden en een bleef gelijk. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De krimp op jaarbasis van de Duitse industriële productie was kleiner. Verder was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen gunstiger. Daarentegen was het oordeel van producenten in Nederland en de eurozone over de buitenlandse orders negatiever. Ook het vertrouwen van de Duitse producenten was iets negatiever. Het producentenvertrouwen in de eurozone bleef nagenoeg gelijk.

Relevante links