Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export minder gunstig

Het beeld voor de export is in oktober 2018 per saldo minder gunstig dan in september. Ten opzichte van de Exportradar van september is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Volgens de Exportradar van september zijn vier indicatoren verslechterd en twee verbeterd. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Het oordeel van de Europese en Nederlandse ondernemers in de industrie over de buitenlandse orders was een fractie positiever. Daarentegen verslechterde de ontwikkeling van de reële wisselkoers. De groei op jaarbasis van de Duitse industriële productie sloeg om in een kleine krimp. Verder was het vertrouwen van Duitse producenten en van producenten in de eurozone wat minder positief.

Toelichting Exportradar.