Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export nagenoeg gelijk

Het beeld voor de export is in september 2021 nagenoeg hetzelfde als een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vier indicatoren verslechterden, twee verbeterden. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De reële wisselkoers verbeterde. Het producentenvertrouwen in Duitsland nam ook iets toe. Daarentegen nam het producentenvertrouwen in de eurozone af. Ook was het oordeel van de Nederlandse en Europese industriële ondernemers over hun buitenlandse orderpositie minder positief. De jaar-op-jaargroei van de Duitse productie industrie was kleiner dan een maand eerder.

Relevante links