Exportradar

11-10-2017 13:13
De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export gunstiger

Het beeld voor de export is in oktober gunstiger dan in september. Volgens de Exportradar van oktober zijn vijf indicatoren verbeterd en een verslechterd. Ten opzichte van de Exportradar van september is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Het oordeel van de industriële producenten in de eurozone over hun exportorders verbeterde aanzienlijk. Verder nam het producentenvertrouwen in de eurozone toe. De ontwikkeling van de Duitse industriële productie was ook gunstiger en het Duitse producentenvertrouwen nam opnieuw toe. Ten slotte waren de Nederlandse industriële ondernemers minder negatief over de buitenlandse orders dan vorige maand. Daarentegen was de ontwikkeling van de reële wisselkoersen op jaarbasis opnieuw minder gunstig.

Toelichting Exportradar.