Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export ongunstiger

Het beeld voor de export is in juni 2019 minder gunstig dan in mei. Ten opzichte van de Exportradar van mei is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Volgens de Exportradar van juni zijn drie indicatoren verslechterd, een verbeterd en twee gelijk gebleven. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De ontwikkeling van de reële wisselkoers verslechterde. Verder verslechterde het oordeel van producenten in de eurozone over hun exportorders. Ook de ontwikkeling op jaarbasis van de Duitse industriële productie verslechterde. Daarentegen was het vertrouwen van Europese producenten minder negatief. Het vertrouwen van de Duitse producenten en het oordeel van Nederlandse producten over de buitenlandse orders veranderde niet.

Relevante links