Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export ongunstiger

Het beeld voor de export is in juni 2024 ongunstiger dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van alle indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verbeterden, twee verslechterden en een bleef gelijk. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

Het oordeel van de Nederlandse industriële ondernemers over de buitenlandse orders was negatiever. Ook de ontwikkeling van de reële wisselkoersen was ongunstiger. Daarentegen verbeterde het producentenvertrouwen van Duitsland en de eurozone. Ook was de jaar-op-jaarkrimp van de Duitse industriële productie kleiner. Het oordeel van de Europese industriële ondernemers over de buitenlandse orders bleef even negatief.

Relevante links