Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export nauwelijks veranderd

Het beeld voor de export is in januari 2022 ongeveer even gunstig als een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Drie indicatoren verslechterden, twee verbeterden en een bleef gelijk. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De krimp van de Duitse industriële productie was groter dan in de voorgaande maand. Daarnaast verslechterde het oordeel van Europese industriële ondernemers over hun buitenlandse orderpositie iets. Ook de jaar-op-jaarmutatie van de reële wisselkoers was iets minder gunstig. Hier staat tegenover dat het producentenvertrouwen steeg in zowel Duitsland als de eurozone. Het oordeel van de Nederlandse ondernemers over hun buitenlandse orderpositie veranderde niet.

Relevante links