Exportradar

13-2-2018 15:16
De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export gunstiger

Het beeld voor de export is in februari 2018 gunstiger dan in januari. Volgens de Exportradar van februari zijn drie indicatoren verbeterd, twee verslechterd en een bleef gelijk. Ten opzichte van de Exportradar van januari is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie was een stuk groter dan een maand eerder.
Verder verbeterde het oordeel de Nederlandse ondernemers in de industrie over de buitenlandse orderpositie. Daarnaast steeg ook het producentenvertrouwen in Duitsland. Daarentegen was de ontwikkeling van de reële wisselkoers ten opzichte van een jaar eerder ongunstiger dan in de voorgaande maand. De ontwikkeling van het producentenvertrouwen in de eurozone was ook wat minder gunstig. Het oordeel van de Europese ondernemers in de industrie over de exportorders veranderde nauwelijks.

Toelichting Exportradar.