Exportradar

De Exportradar is een door het CBS ontwikkeld instrument om de ontwikkelingen van de export van goederen mee te analyseren en in context te plaatsen.


Bron: CBS
Binnen de stippellijn: minder gunstig dan gemiddeld.

Buiten de stippellijn: gunstiger dan gemiddeld.
start

Exportradar: Omstandigheden export minder gunstig

Het beeld voor de export is in mei 2023 minder gunstig dan een maand eerder. Ten opzichte van de vorige Exportradar is van alle zes indicatoren nieuwe informatie beschikbaar gekomen. Vijf indicatoren verslechterden, een verbeterde. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export en door de ontwikkeling van de Nederlandse concurrentiepositie. De indicatoren in de radar hangen goed samen met de export, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de export.

De ontwikkeling van de reële wisselkoersen was ongunstiger. Het producentenvertrouwen in de eurozone en Duitsland was negatiever. Ook het oordeel van de Nederlandse en Europese industriële ondernemers over de buitenlandse orders verslechterde. Daarentegen was de jaar-op-jaargroei van de Duitse industriële productie groter.

Relevante links