Grootste deel exporteurs voert incidenteel uit

© Hollandse Hoogte
Van de bedrijven die exporteren doet het grootste deel dit niet structureel. Ondernemingen die wel structureel uitvoeren zijn doorgaans groter in personele omvang dan incidentele exporteurs. Exporterende bedrijven hebben meer kans om te blijven bestaan dan niet-exporterende bedrijven. Dit meldt het CBS in de binnenkort te verschijnen Internationaliseringsmonitor over exportpatronen en -gedrag.

In de periode 2010 tot en met 2018 was 23 procent van de exporterende bedrijven te typeren als knipperlichtexporteur, oftewel bedrijven die in deze periode afwisselend wel en geen export rapporteerden. Een kwart van de bedrijven exporteerde in deze periode slechts eenmalig. Deze niet-regelmatige exporteurs waren samen goed voor nog geen 3 procent van de totale exportwaarde in de periode 2010-2018.

Slechts 1 op de 6 bedrijven was in deze periode negen jaar lang onafgebroken actief als goederenexporteur, maar gezamenlijk waren deze ‘stabiele’ exporteurs wel verantwoordelijk voor 78 procent van de export. De overige exporteurs voerden meerdere jaren aaneengesloten (maar niet de volledige periode van 9 jaar) goederen uit en waren goed voor 19 procent van de exportwaarde in die periode.

Export door bedrijven, 2010-2018
 Elk jaar (%)Meerdere jaren aaneen (%)Knipperlichtexporteurs (%)Eenmalig (%)
Aantal
goederenexporteurs
15,735,922,625,8
Exportwaarde77,819,42,40,4

Structurele exporteurs doorgaans grotere bedrijven

Ingedeeld naar incidentele en structurele exporteurs, op basis van hun exportgedrag in de meest recente vier jaar, blijkt dat grotere bedrijven vaker structureel exporteren. In het kleinste segment van het zelfstandig midden- en kleinbedrijf is meer dan de helft van de exporteurs incidenteel op buitenlandse markten te vinden. In het grootste segment van het mkb is meer dan 80 procent van de exporteurs structureel actief over de grens. Het grootbedrijf is op dit vlak sterk vergelijkbaar met grote middenbedrijven. Daarnaast zijn er relatief het vaakst structurele exporteurs in de industrie en zijn structurele exporteurs gemiddeld productiever en kapitaalintensiever dan incidentele exporteurs, die op hun beurt weer productiever en kapitaalintensiever zijn dan non-exporteurs.

Incidentele en permanente exporteurs, naar aantal werkzame personen, 2018
   Incidenteel (%)Continu (%)
ZMKB*153,446,6
ZMKB*2 tot 1030,269,8
ZMKB*10 tot 5019,780,3
ZMKB*50 tot 25016,883,2
GB*250 of meer16,983,1
NZMKB*1 tot 25016,183,9
* ZMKB = Zelfstandig MKB; GB = Grootbedrijf; NZMKB = Niet-zelfstandig MKB

Overlevingskans exporteurs groter dan voor niet-exporteurs

De overlevingskans, de kans dat een bedrijf na vijf jaar nog bestaat, is voor exporterende bedrijven groter dan voor niet-exporterende bedrijven. De kans dat een bedrijf dat in 2013 niet exporteerde in het vierde kwartaal van 2018, dus vijf jaar later, nog actief is, is 65 procent. Voor goederenexporteurs ligt deze kans boven de 80 procent. Tussen de structurele en de incidentele exporteurs is in eerste instantie niet veel verschil, maar op de langere termijn daalt de overlevingskans van incidentele exporteurs sneller dan die van structurele exporteurs. De kans dat een incidentele exporteur na vijf jaar nog bestaat is 82 procent. Deze overlevingskans is 87 procent voor structurele exporteurs. Dit verschil is statistisch significant.

Overlevingskansen* bedrijven, 2013-2018
KwartaalStructurele exporteurs (% bedrijven nog actief)Incidentele exporteurs (% bedrijven nog actief)Niet-exporteurs (% bedrijven nog actief)
1989790
2979686
3969685
4969583
5959582
6959480
7949379
8949278
9939277
10929075
11919074
12918973
13908871
14898770
15898670
16888669
17878568
18868467
19868366
20858265
* uitgedrukt in percentage bedrijven dat nog actief is

13 procent van de incidentele exporteurs uit 2016 is een jaar later structurele exporteur

Tussen 2010-2018 is er onder de exporterende bedrijven veel dynamiek. Bedrijven worden opgericht, opgeheven, beginnen of stoppen met exporteren of stoppen helemaal als bedrijf. Incidentele exporteurs ontwikkelen zich tot structurele exporteur en vice versa. Van de groep incidentele exporteurs in 2016 is 13 procent in 2017 uitgegroeid tot structurele exporteur. Anderzijds is van deze groep 4 procent een jaar later gestopt met exporteren en 5 procent bestaat zelfs niet meer als bedrijf. De groep structurele exporteurs is behoorlijk stabiel: 9 van de 10 bedrijven handhaaft zich als structurele exporteur. Niettemin bestaat 4 procent van de structurele exporteurs in 2016 een jaar later niet meer als bedrijf.