Toename startende exporteurs in zelfstandig mkb

© Hollandse Hoogte
In 2014 zijn ruim 11 duizend ondernemingen in het zelfstanding midden- en kleinbedrijf gestart met het structureel exporteren van goederen. Van 2011 tot en met 2013 waren dit jaarlijks tussen 5 duizend en 6 duizend bedrijven. Het totaal aantal mkb-bedrijven dat exporteert ligt rond de 90 duizend. Dit meldt CBS in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor.

Zo’n 45 procent van de nieuwe exporteurs in het zelfstandig mkb zijn kleine exporteurs. Zij exporteren voor minder dan 5 duizend euro per jaar. Bij de nieuw exporterende bedrijven die niet tot het zelfstandig mkb behoren ligt het aandeel kleine bedrijven rond 20 procent. Het aantal startende exporteurs met meer dan 5 duizend euro export was met ruim 6 duizend aanzienlijk groter dan in voorgaande jaren.

Bijna 40 procent van de nieuwe exporterende zelfstandig mkb’ers bevindt zich in de handelssector. Deze startende exporteurs zijn vooral actief in de wederuitvoer van goederen. Daarnaast zijn deze handelsbedrijven ook intermediair voor andere zelfstandige mkb-bedrijven.

Ook toename aantal incidentele exporteurs

Naast bedrijven die starten met exporteren en dat elk jaar structureel blijven doen, zijn er ook bedrijven die incidenteel exporteren. Hun aantal is opgelopen van ruim 25 duizend in 2011 tot ruim 40 duizend in 2014. Het gaat relatief vaak om kleine exporteurs: circa 60 procent exporteert voor minder dan 5 duizend euro per jaar.

Een groot deel van de incidentele exporteurs komt uit sectoren die minder gericht zijn op de internationale handel van goederen. Zo behoorde in 2014 een kwart van de incidentele exporteurs tot de specialistische zakelijke dienstverlening en 10 procent tot de kunstsector.

Incidenteel exporterende zelfstandig MKB bedrijven, 2014
 Landbouw & delfstoffenwinningIndustrie, energie & waterBouwGroothandelDetailhandelVervoer & opslag, informatie & communicatieSpecialistische zakelijke dienstenOverig
2014476157142720

Aantal bedrijven dat stopt met exporteren ook toegenomen

Net zo goed als er ieder jaar nieuwe bedrijven bijkomen die starten met internationale activiteiten, zijn er ook ieder jaar bedrijven die hun internationale activiteiten stopzetten. In 2014 stopten 6 duizend zelfstandige mkb’ers hun exportactiviteiten, meer dan in voorgaande jaren. De toename zat bij de kleine exporteurs. Onder bedrijven die meer dan 5 duizend euro exporteren, stopten juist minder bedrijven dan voorgaande jaren. Van de stoppende bedrijven in 2014 was 80 procent een kleine exporteur.