Zoekresultaten

710 resultaten voor keyword:bevolking
710 resultaten voor keyword:bevolking

Pagina 2 van 29

Publicaties

Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd

Daklozen van 18 tot 65 jaar naar leeftijd, peildatum 1 januari 2016.

Cijfers

Slachtofferschap van criminaliteit naar kenmerken, 1997-2004

Slachtofferpercentages, totaal en voor delictsgroepen en delictsoorten, naar leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, stedelijkheid woongemeente,

Cijfers

Weidevogels, 1990-2014

Ontwikkeling populatie weidevogels in de periode 1990-2014.

Cijfers

Bevolking en sterfte 2006-2015, naar leeftijd geslacht en buurt

Tabellen met populatie- en sterftecijfers in de jaren 2006-2015, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd en buurt.

Cijfers

Zie Nederland vergrijzen deel 3

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen
Publicaties
Publicaties
Publicaties

Minder zelfdodingen in 2018

In 2018 maakten 1 829 inwoners van Nederland een einde aan hun leven, 88 minder dan in 2017. Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam af, van 81 in 2017 tot 50 in 2018. Onder...

Artikelen

Zie Nederland vergrijzen deel 1

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen

Krimpgemeenten: meer ouderen en westerse allochtonen

In de periode 1999-2009 groeide de Nederlandse bevolking met 4,6 procent. Dat komt neer op een toename van 724 duizend inwoners. In bijna een kwart van de 441 Nederlandse gemeenten uit 2009 nam het...

Artikelen

Meer mannen worden 100

Begin dit jaar telde Nederland 1 743 inwoners van 100 jaar of ouder. Dat waren er 115 meer dan een jaar eerder.

Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen
Artikelen

Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in...

Overig

Meer hoger opgeleide vrouwen, meer arbeidsdeelname

In de periode 1996-2009 is het opleidingsniveau van vrouwen van 25 tot 35 jaar sterk gestegen. Dit heeft bijgedragen aan de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen.

Artikelen
Publicaties