Zoekresultaten

708 resultaten voor keyword:bevolking
708 resultaten voor keyword:bevolking

Pagina 3 van 29

Publicaties

Regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2007-2025: belangrijkste uitkomsten

Bevolkingstrends 3e kwartaal 2008. In 2008 hebben het Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS voor de tweede keer de regionale bevolkings- en huishoudensprognose uitgebracht. Deze prognose, met...

Artikelen

18,1 miljoen inwoners in 2060

De Nederlandse bevolking zal de komende decennia blijven groeien, tot 18,1 miljoen inwoners in 2060.

Artikelen

Meer ouderen overleden in de winter

Afgelopen winter zijn er meer mensen overleden dan in de winter van 2013/’14. Vooral de sterfte onder 80-plussers was hoger, ook in vergelijking met eerdere winters.

Artikelen

Zie Nederland vergrijzen deel 2

Nederland vergrijst. Er wonen steeds meer ouderen in Nederland en het aantal kinderen dat geboren wordt is de laatste jaren gedaald. Dat betekent dat de demografische druk toeneemt. Hierin zijn...

Artikelen
Artikelen

Jaarlijks 65 duizend inwoners kwijt

Gemeenten in Nederland stellen jaarlijks van 65 duizend personen vast dat ze zowel uit de gemeente zijn vertrokken zonder dat te melden als na vertrek in geen enkele andere gemeente staan...

Artikelen

Bevolking van Nederland van 100 jaar en ouder naar geslacht, 1950-2007

Deze tabel bevat het aantal Nederlanders van 100 jaar en ouder, uitgesplitst naar geslacht, van 1950 tot en met 2007.

Cijfers

Bevolking naar inkomenspositie 2000-2009

Informatie over het aantal personen dat financieel onafhankelijk en economisch zelfstandig is. De gegevens hebben betrekking op de bevolking van 15-64 jaar en zijn onder meer verbijzonderd naar...

Cijfers

Honderdplussers in de bevolking van Nederland, 1 januari 2013

Dit is een bijlage bij het artikel Bijna 2000 honderdplussers.

Cijfers

Zelfdodingen, 2018

Deze tabellen zijn gebaseerd op de doodsoorzakenstatistiek. Dit is een registratie op wettelijke basis van doodsoorzaken van alle overleden inwoners van Nederland.

Cijfers

Verhuizingen en immigratie in Amsterdam, 2016 en 2017

De Metropoolregio Amsterdam heeft het CBS gevraagd om verhuizingen in de jaren 2016 en 2017 in kaart te brengen.

Cijfers

Bevolking en huishoudens; 4-cijferige postcode 1-1-2018

Maatwerktabel over bevolking naar leeftijd, geslacht, particuliere huishoudens en migratieachtergrond naar viercijferige postcode , 1 januari 2018

Cijfers
Cijfers
Artikelen

Voorlopige stand bevolking 1-1-2017

Voorlopige stand bevolking 1 januari 2017, leeftijd en geslacht

Cijfers

Aantal personen geboren op 27 april

Naar geboortejaar en geslacht. Peildatum 1 januari 2017. Het betreft voorlopige cijfers.

Cijfers

Voedings- en genotmiddelen; consumptie per Nederlander, 1899 - 2009

Voor binnenlands gebruik beschikbaar gekomen hoeveelheden van een aantal voedings - en genotmiddelen, per hoofd van de bevolking.

Cijfers

Onveiligheidsgevoelens naar achtergrondkenmerken, 1997-2004

Onveiligheidsgevoelens i.v.m. criminaliteit. Bang alleen thuis, angst bij opendoen, onveilige plekken in buurt etc.

Cijfers

Statistische Trends

Het CBS verricht veel onderzoek naar ontwikkelingen en achtergronden op sociaaleconomisch en maatschappelijk terrein. Statistische Trends is het online medium om de resultaten van dit onderzoek in...

Overig