Zorgkosten niet-westerse allochtonen verschillen van autochtonen

In 2010 werd voor de zorg die onder de basisverzekering valt door verzekeraars 2 100 euro per persoon vergoed. Wanneer gecorrigeerd is voor verschillen in de leeftijdsopbouw blijkt dat personen van niet-westerse herkomst gemiddeld hogere zorgkosten hebben dan autochtonen. Deze verschillen zijn voornamelijk zichtbaar bij ziekenhuiszorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg.

Gemiddelde kosten vergoede zorg uit basisverzekering 2 100 euro

Voor de zorg die valt onder de basisverzekering werd door verzekeraars per persoon gemiddeld 2 100 euro vergoed in 2010. Hiervan ging 54 procent naar ziekenhuiszorg, 15 procent naar medicijnen en 12 procent naar tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Vooral hoog bij Surinaamse mannen

Zonder rekening te houden met verschillen in leeftijdsopbouw is het gemiddelde bedrag aan zorgkosten voor een autochtoon (2 135 euro) hoger dan voor een persoon met een niet-westerse herkomst (1 790 euro). Dit komt omdat de meeste zorgkosten worden gemaakt op hogere leeftijd, waar het aandeel personen met een niet-westerse herkomst gering is. Vanaf ongeveer 20-jarige leeftijd hebben niet-westerse allochtonen echter hogere zorgkosten dan autochtonen.

Na correctie voor verschillen in leeftijdsopbouw blijkt dat de gemiddelde zorgkosten voor personen van niet-westerse herkomst tot 65 jaar (1 890 euro) juist hoger liggen dan voor autochtonen (1 612 euro). Zo ligt dat voor Surinaamse mannen bijna 600 euro hoger dan voor autochtone mannen. Bij de vrouwen is het verschil met autochtonen het grootst bij de Turkse vrouwen (350 euro).

Gemiddelde zorgkosten basisverzekering naar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

Gemiddelde zorgkosten basisverzekering naar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

Hogere kosten voor ziekenhuiszorg

Dit verschil in zorgkosten tussen de verschillende herkomstgroeperingen zit voornamelijk in ziekenhuiszorg. Na correctie voor verschillen in leeftijdsopbouw liggen de gemiddelde kosten voor ziekenhuiszorg voor Turkse, Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse mannen tot 65 jaar rond de 900 euro. Dat is ongeveer 200 euro meer dan bij de autochtone mannen. Ook bij de vrouwen gaat het om een verschil van ongeveer 200 euro. Turken hebben met bijna 950 euro de hoogste kosten onder de mannen tot 65 jaar. Bij vrouwen hebben Antilliaanse en Arubaanse vrouwen de hoogste kosten, ruim 1 100 euro.

Gemiddelde ziekenhuiszorgkosten basisverzekering naar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

Gemiddelde ziekenhuiszorgkosten basisverzekering naar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

Ook hoger voor geestelijke gezondheidszorg

Het verschil is ook opmerkelijk bij de tweedelijns geestelijke gezondheidszorg. De gemiddelde kosten voor Surinaamse en Antilliaanse/Arubaanse mannen tot 65 jaar liggen voor deze zorg twee keer zo hoog als voor autochtone mannen. Bij de vrouwen zijn de verschillen minder groot. De hoogte van de GGZ-kosten voor Turkse mannen en vrouwen lijkt echter sterk op die van de autochtone bevolking.

Gemiddelde kosten GGZ basisverzekering naar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

Gemiddelde kosten GGZ basisverzekering naar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

En voor medicijnen

Ook de kosten voor medicijnen liggen voor personen van niet-westerse herkomst tot 65 jaar ruim 30 procent hoger dan voor autochtonen. Voor een aantal kleinere kostenposten, zoals paramedische zorg (waaronder fysiotherapie) en eerstelijns psychologische hulp, zijn de kosten gemaakt door niet-westerse allochtonen juist kleiner dan door autochtonen.

Gemiddelde kosten medicijnen basisverzekering naar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

Gemiddelde kosten medicijnen basisverzekeringnaar herkomst, gestandaardiseerd tot 65 jaar, 2010

Deze cijfers komen voort uit een nieuwe statistiek van het CBS, die naast cijfers over zorgkosten naar herkomst ook cijfers over zorgkosten naar huishoudinkomen heeft.

Marc Aaldijk en Tessa van Zonneveld

Bron: StatLine,