Gezondheid en zorg in cijfers 2013

In Gezondheid en zorg in cijfers 2013 doet het CBS verslag van nieuwe cijfers of interessante ontwikkelingen in de statistieken over gezondheid en zorg.

Deze publicatie bestaat uit een artikelen- en tabellendeel. In de artikelen komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Belangrijkste kerncijfers op het gebied van gezondheid en zorg.
  • Het vóórkomen van langdurige aandoeningen op GGD-regio niveau.
  • Diagnoses in de geestelijke gezondheidszorg.
  • De gemiddelde kosten per persoon voor zorg uit de basisverzekering.
  • Banen, arbeidsduur en loon in de zorg.