Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008

omslag bevolkingstrends 2008-4

In Bevolkingstrends vindt u artikelen en korte bijdragen die betrekking hebben op de demografie van Nederland. Ook bevat Bevolkingstrends onderzoek naar variabelen die de demografische ontwikkelingen en ruimtelijke verschillen in bevolkingskenmerken beïnvloeden, zoals onderwijs en gezondheid.

Artikelen in dit nummer:

Sterke daling geboortecijfer niet-westers allochtone tieners

Herkomst en kenmerken van immigranten uit de voormalige Sovjet-Unie

Sociaaleconomische verschillen in fysieke beperkingen van ouderen

Vinex-bewoners zijn geen doorsnee stedelingen

Outcomemonitor Krachtwijken brengt aandachtswijken in beeld

Analyse van processen in de levensloop ten behoeve van het model PEARL

Modelleren van huishoudens in het model PEARL

Vier scenario's voor de zeer lange termijn

Bevolkingstrends, 4e kwartaal