Bijstellingen Sectorrekeningen Kwartalen 2012 ESA 1995

Toelichting bij de bijstellingen van de belangrijkste saldi uit de Sectorrekeningen in de kwartalen van 2012. Deze cijfers zijn berekend volgens de voorschriften van ESA 1995.