Inflatie ook in december laag

De inflatie kwam in december uit op 1,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt hoger dan in november 2006. De lichte stijging is vooral veroorzaakt door de prijsontwikkeling van benzine en van bloemen en planten. De inflatie wordt berekend uit de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder.

Aan de inflatie in december droegen de in het afgelopen jaar gestegen kosten voor huisvesting, water en energie met 0,9 procentpunt het meest bij. De bijdrage van voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken was 0,2 procentpunt. Consumptiegebonden belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en overheidsdiensten hadden daarentegen een verlagend effect van 0,3 procentpunt. De prijsontwikkeling van communicatie remde de inflatie eveneens, met 0,2 procentpunt.

Voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie worden geharmoniseerde prijsindices berekend. Volgens deze methode bedroeg de inflatie in ons land in december 1,7 procent. Dat is iets hoger dan de 1,6 procent in november. Het Europese statistische bureau, Eurostat, berekende voor december een inflatie in de eurozone van 1,9 procent. De Nederlandse inflatie ligt hier dus 0,2 procentpunt onder.

De inflatie is in het jaar 2006 gemiddeld uitgekomen op 1,1 procent. Sinds 1989 is de stijging van de consumentenprijzen niet meer zo bescheiden geweest. Belangrijkste oorzaak voor de lage inflatie in 2006 waren de lagere overheidstarieven.

De CPI meet de prijsontwikkeling van het pakket goederen en diensten dat een gemiddelde consument koopt. Het huidige pakket is gebaseerd op het consumptiepatroon uit 2000. In 2007 zal de berekening van de inflatie gebaseerd worden op een actueler pakket goederen en diensten. Bovendien wordt het pakket voortaan jaarlijks geactualiseerd, in plaats van om de vijf jaar zoals tot nog toe gebruikelijk was. Verder wordt het pakket uitgebreid met uitgaven voor de gezondheidszorg die niet vallen onder de basisverzekering en premies voor aanvullende verzekeringen.

Inflatie

Inflatie

Meer cijfers staan op de themapagina Prijzen.