Hogere zorgkosten, afvlakking premies basisverzekering, stijging vermogens zorgverzekeraars 2006-2013

De uitgaven van de basisverzekering zijn in de afgelopen jaren sterk gestegen, enerzijds door het stijgende gebruik van de gezondheidszorg, anderzijds omdat een deel van de zorgkosten die eerder door de AWBZ werden gefinancierd, nu uit de basisverzekering moeten worden betaald. Vanwege de toegenomen uitgaven zijn ook de premiebijdragen verhoogd. Vooral de werkgeversbijdrage is sterk gestegen, maar ook de basispremie steeg. De winst en het eigen vermogen van de verzekeringsmaatschappijen zijn de laatste jaren toegenomen.

Downloads