Specialistcontact en medicijngebruik nemen toe in eerste jaar nieuw zorgstelsel