Meer naar de specialist

In 2006, het eerste jaar van het nieuwe zorgstelsel, bezochten meer Nederlanders de specialist. Ook waren er meer Nederlanders die medicijnen gebruikten. Het aantal bezoeken aan de huisarts veranderde niet.

Voormalig particulier verzekerden vaker naar de specialist

Het aantal bezoeken aan de specialist is vorig jaar toegenomen vergeleken met de periode 2001–2005. Vooral voormalig particulier verzekerden gingen meer naar de specialist, van gemiddeld anderhalf keer naar bijna twee keer per jaar. Daarmee is het verschil dat bestond tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden, veel kleiner geworden.

De toename komt mogelijk doordat particulier verzekerden in het nieuwe stelsel minder vaak voor een eigen risico hebben gekozen, waardoor zij de rekeningen niet meer deels zelf hoeven te betalen. Dat zij daarmee hun no-claim aanspreken, weegt blijkbaar minder zwaar.

Gemiddeld aantal specialistcontacten per jaar

Gemiddeld aantal specialistcontacten per jaar

Meer mensen aan medicijnen

In 2006 nam het medicijngebruik toe. Meer mensen kregen medicijnen voorgeschreven door een huisarts of specialist. Maar ook kochten meer mensen zelf medicijnen bij apotheek of drogist zonder recept, bijvoorbeeld pijnstillers of laxeermiddelen. Deze zelfzorgmedicijnen worden sinds januari 2004 niet meer vergoed, ook al worden ze door de huisarts voorgeschreven.

Het percentage mensen dat medicijnen gebruikt ligt bij voormalig ziekenfondsverzekerden hoger dan bij voormalig particulier verzekerden. Dit komt omdat onder de eerste groep relatief veel ouderen en minder gezonden waren.

Verzekerden die medicijnen gebruiken (afgelopen 14 dagen)

Verzekerden die medicijnen gebruiken (afgelopen 14 dagen)

Bezoek aan huisarts niet toegenomen

In 2006 bezochten Nederlanders gemiddeld zo’n 3,5 keer per jaar de huisarts, even vaak als in de jaren daarvoor. De voormalig ziekenfondsverzekerden gingen vier keer per jaar naar de huisarts, voormalig particulier verzekerden drie keer.

Gemiddeld aantal huisartscontacten per jaar

Gemiddeld aantal huisartscontacten per jaar
 
Marieke van Herten

Bron: Specialistcontact en medicijngebruik nemen toe in eerste jaar nieuw zorgstelsel