Stijging wanbetalers zorgverzekeringswet

  • Aantal wanbetalers Zorgverzekeringswet stijgt met 16 procent
  • Grootste stijging wanbetalers bij mannen
  • Nieuwe instroom van 108 duizend wanbetalers in 2008
  • 95 duizend personen al 3 jaar wanbetaler

Eind 2008 waren er 280 duizend wanbetalers voor de Zorgverzekeringswet, een stijging van 16 procent ten opzichte van eind 2007. Eind 2006 lag het aantal wanbetalers nog op 190 duizend personen. De stijging van het aantal wanbetalers in 2008 is vooral te zien bij mannen. In 2008 zijn 108 duizend nieuwe wanbetalers ingestroomd. Meer dan 95 duizend personen staan al 3 jaar te boek als wanbetaler. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Eind 2008 waren er 280 duizend inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder die wel verzekerd waren, maar minimaal zes maanden geen premie hadden betaald. Dit is 2,2 procent van de volwassen bevolking. Ten opzichte van eind 2007 was er een relatief sterke groei bij mannen. Een lichte daling is te zien bij 18- en 19-jarigen.

Van de 280 duizend wanbetalers eind 2008 is ongeveer 60 procent van autochtone afkomst. De groepen autochtone en allochtone wanbetalers groeien in ongeveer gelijke mate. Verhoudingsgewijs zijn allochtonen ongeveer 3 keer zo vaak wanbetaler als autochtonen. Het aandeel wanbetalers onder de verschillende herkomstgroeperingen loopt sterk uiteen: van 1,6 procent onder de autochtonen tot 14,6 procent onder Antillianen en Arubanen.

De nieuwe instroom van wanbetalers in 2008 bedraagt meer dan 108 duizend personen. Dit zijn vooral mannen, 63 procent. Van de nieuwe instroom is 60 procent autochtoon.

Een vaste groep van meer dan 95 duizend personen heeft sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet op 1 januari 2006 de premie voor de zorgverzekering niet betaald. Dit komt neer op 34 procent van de wanbetalers in 2008. Anders gezegd: de helft van de personen die eind 2006 wanbetaler was, is dat eind 2008 nog steeds.
Ten opzichte van de totale groep wanbetalers telt de vaste kern wanbetalers 2006-2008 relatief meer personen tussen de 25 en 60 jaar, meer partners in een ongehuwd stel met kinderen en meer ouders in een éénouder gezin.

De PDF bevat het volledige persbericht inclusief tabellen en grafieken.