Zoekresultaten

35 resultaten voor keyword:arbeidsongevallen
35 resultaten voor keyword:arbeidsongevallen

Pagina 1 van 2

Meeste arbeidsongevallen in horeca en bouw

Sociaal Bestek, oktober 2013

Artikelen

Dodelijke bedrijfsongevallen, werknemers en zelfstandigen, 1996-2009

Maatwerktabellen over dodelijke bedrijfsongevallen in 1996-2009, aantallen werknemers in 2009 en aantallen zelfstandigen in 2008. De cijfers zijn uitgesplitst naar bedrijfssector. De gegevens zijn op...

Cijfers

Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2017

Dodelijke arbeidsongevallen

Cijfers

Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2016

Dodelijke arbeidsongevallen

Cijfers

Kwaliteit arbeidsomstandigheden goed in beeld

werknemers en werkgevers te stimuleren om werk te maken van gezond en veilig werken en om bij te dragen aan de duurzame inzetbaarheid van werkenden

Artikelen

Meeste ongevallen met verzuim bij transport- en logistieke beroepen

In 2021 had 2,8 % van de werknemers in transport- en logistieke beroepen een arbeidsongeval met verzuim. Gemiddeld voor alle werknemers lag dit op 1,3%. Bijna 1 op de 5 werknemers met een...

Artikelen

Meer arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2017 had 1,2 procent van alle werknemers een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim als gevolg.

Artikelen

Arbeidsongevallen en beroep

Onderzoek naar de relatie tussen beroep en de kans om slachtoffer te worden van een arbeidsongeval met verzuim.

Publicaties

9 van 10 gevaarlijkste beroepen gedomineerd door mannen

Mannen geven vaker dan vrouwen aan gevaarlijk werk te doen. In 9 van de 10 beroepen waarin werknemers het vaakst aangeven dat ze gevaarlijk werk doen, werken meer mannen dan vrouwen, zoals...

Artikelen

Vallen op werkvloer meest genoemd als oorzaak arbeidsongeval

Onderuitgaan op de werkvloer was in 2014 de meest genoemde oorzaak van arbeidsongevallen die leidden tot een verzuim van vier dagen of meer. Dat blijkt uit enquêtecijfers van CBS. Ook letsel dat...

Artikelen

1 op 8 werknemers ervaart werk als gevaarlijk

Bijna 950 duizend werknemers deden in 2020 vaak of altijd gevaarlijk werk. Naast koks, politiepersoneel en brandweerlieden geven vooral werknemers met een technisch, transport of logistiek beroep aan...

Artikelen

Ruim 90 duizend arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen...

Artikelen

Eén op 15 werknemers heeft arbeidsongeval

In 2013 liepen 458 duizend werknemers lichamelijk letsel of geestelijke schade op door een ongeval tijdens het werk. Dat komt overeen met 1 op de 15 werknemers in Nederland. Bijna de helft van de...

Artikelen

Minder arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

In 2020 vonden 77 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dat zijn er 16 duizend minder dan in 2019. In vervoer en opslag, industrie en in de...

Artikelen

Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2014

Als gevolg van een Europese richtlijn moet het aantal dodelijke arbeidsongevallen worden geschat.

Cijfers

Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2020

De tabel bevat gegevens over dodelijke arbeidsongevallen van 2014 tot en met 2020.

Cijfers

Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2018

De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een dodelijke arbeidsongeval.

Cijfers

CBS en TNO lanceren 10e editie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

CBS en TNO voeren in oktober de 10e editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

Artikelen

Werknemers vaker arbeidsongeval dan zelfstandigen

In 2017 had 1,6% van de werknemers (15 tot 75 jaar) een arbeidsongeval met ten minste één dag verzuim leidde, in 2015 was dat nog 1,4%. Onder zelfstandig ondernemers was dit met 1,2 procent iets...

Artikelen

Meeste arbeidsongevallen onder metaal- en bouwarbeiders

Metaal- en bouwarbeiders hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan werknemers in andere beroepssegmenten.

Artikelen

Arbeidsongevallen vooral in landbouw, horeca en bouw

Wie werkt in de bedrijfstakken landbouw, horeca of bouwnijverheid loopt meer kans een arbeidsongeval te krijgen dan werknemers in andere sectoren. In 2014 liepen 6 á 7 van de 100 werknemers er letsel...

Artikelen