Ruim 90 duizend arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim

© ANP
In 2019 vonden 93 duizend arbeidsongevallen plaats waardoor werknemers ten minste vier dagen niet konden werken. Dit aantal is in de laatste paar jaar vrijwel niet veranderd. De meeste ongevallen hebben een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol. Dit meldt het CBS op basis van cijfers uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden.

In 2019 liep 3,3 procent van de werknemers van 15 tot 75 jaar lichamelijk letsel of geestelijke schade op bij een arbeidsongeval. Meer dan de helft was de volgende dag weer aan het werk, maar 1,1 procent van alle werknemers verzuimde minstens vier dagen als gevolg van het arbeidsongeval. Werknemers hadden vrijwel even veel arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim (93 duizend) als in 2017 en 2018. In 2015 was dit aantal met 73 duizend een stuk lager. In dat jaar waren er niet alleen minder werknemers aan het werk, maar was ook het percentage werknemers dat een arbeidsongeval kreeg iets lager.

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim
Jaar Arbeidsongevallen (X 1 000 arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar) )
201573
201681
201793
201891
201993
Bron: CBS, TNO

Psychische overbelasting oorzaak van kwart ongevallen op werk

Bij 23 duizend arbeidsongevallen (25 procent) met minstens vier dagen verzuim was de hoofdoorzaak van het letsel psychische overbelasting, bijvoorbeeld intimidatie of stress. Bij de meeste ongevallen op de werkplek was de oorzaak echter van fysieke aard. Zo werden uitglijden, struikelen of een andere val, en fysieke overbelasting (zoals zwaar tillen of het maken van een verkeerde beweging), relatief vaak als belangrijkste oorzaak genoemd.

Arbeidsongevallen met vier of meer dagen verzuim, 2019
Oorzaak verzuim dor arbeidsongevalAandeel (x 1 000 arbeidsongevallen van werknemers (15 tot 75 jaar))
Oorzaak letsel
Psychische overbelasting23
Uitglijden, struikelen of andere val13
Andere oorzaak12
Fysieke overbelasting11
Door een voorwerp geraakt7
Ergens aan gesneden of gestoten6
Beknelling5
Val van hoogte4
Bedreigd, gebeten of geschopt
(door mens of dier)
3
Contact met stroom, hitte, kou,
gevaarlijke stoffen of lawaai
3
Verkeersongeval op de openbare weg3
Oorzaak onbekend2
Bron: CBS, TNO

Bijna de helft van arbeidsongevallen in zorg, handel en industrie

Bijna de helft van de arbeidsongevallen met minimaal vier dagen verzuim deed zich voor in de zorg, handel en industrie. Dat komt deels doordat er veel werknemers in deze branches werkzaam zijn: samen boden ze in 2019 werk aan ruim 40 procent van de werknemers.

In de industrie hebben bovendien ook relatief veel werknemers een arbeidsongeval: 1,3 procent van de werknemers had er in 2019 een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, tegen gemiddeld 1,1 procent van alle werknemers. In de handel is dit met 1,0 procent juist iets lager dan gemiddeld, en in de zorg is dit percentage gelijk aan het gemiddelde van alle bedrijfstakken.
Bij waterbedrijven en afvalbeheer, vervoer en opslag, en in de bouwnijverheid kregen in 2019 verhoudingsgewijs de meeste werknemers te maken met een arbeidsongeval. Bij bedrijven in de bedrijfstakken informatie en communicatie, financiële dienstverlening en energievoorziening kwamen relatief weinig arbeidsongevallen voor.

Werknemers met een arbeidsongeval met vier of meer dagen verzuim, 2019
BedrijfstakWerknemers met arbeidsongeval (% werknemers (15 tot 75 jaar))
Totaal (alle werknemers)1,1
Bedrijfstak
Waterbedrijven en afvalbeheer3
Vervoer en opslag2,6
Bouwnijverheid1,9
Overige dienstverlening1,4
Industrie1,3
Horeca1,2
Verhuur en overige zakelijke diensten1,2
Landbouw, bosbouw en visserij1,1
Gezondheids- en welzijnszorg1,1
Cultuur, sport en recreatie1,1
Handel1
Openbaar bestuur en overheidsdiensten1
Onderwijs0,8
Specialistische zakelijke diensten0,5
Verhuur en handel van
onroerend goed
0,4
Energievoorziening0,3
Financiële dienstverlening0,3
Informatie en communicatie0,1
Bron: CBS, TNO

De resultaten in dit nieuwsbericht zijn ontleend aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO.